Основно съдържание

Събиране и изваждане до 20 без преминаване

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 300 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще разгледаме събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".