Основно съдържание

Събиране и изваждане до 20 с преминаване

Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери знанията си относно Събиране и изваждане до 20 с преминаване с тези 9 въпроса.

За този урок

В този раздел ще разгледаме събиране и изваждане с числата до 20 с преминаване