If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Курс: Алгебра (цялото съдържание) > Раздел 9

Урок 3: Решаване на непълни квадратни уравнения

Решаване на непълни квадратни уравнения: със стъпки

Задача

Създай списък от поредни стъпки, с помощта на които ще решиш следното уравнение.
2, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis, squared, minus, 5, equals, 93
Стъпки на решението:
Добави 2 към двете страни
Добави 5 към двете страни
Раздели двете страни на 2
Умножи двете страни по 2
Извади 2 от двете страни
Извади 5 от двете страни
Намери корен квадратен от двете страни
Заседна ли?
Заседна ли?