If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алгебра (цялото съдържание)

Алгебрични уравнения - основи: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Защо правим едно и също нещо от двете страни на едно уравнение: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Уравнения със събиране и изваждане в една стъпка: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Уравнения с умножение и деление в една стъпка: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Въведение в уравнения в две стъпки : Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Текстови задачи с уравнения в две стъпки: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Линейни уравнения с неизвестни от двете страни: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Линейни уравнения със скоби: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)
Анализиране на броя на решенията на линейни уравнения: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Текстови задачи с линейни уравнения: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Линейни уравнения с неизвестни коефициенти: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Уравнения от старата школа със Сал: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Въведение в неравенства с променливи: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Прости неравенства: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Неравенства в две стъпки: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Неравенства в няколко стъпки: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)Системи от неравенства: Решаване на прости уравнения и неравенства (една променлива, линейни)
Трансформация на функции: ФункцииРазтягане на функции: ФункцииВъзпроизвеждане на ситуации чрез обединяването и съставянето на функции (Алгебра 2 ниво): ФункцииВъведение към обратни функции (Алгебра 2 ниво): ФункцииНамиране на обратни функции (Алгебра 2 ниво): ФункцииПотвърждаване на това, че функциите са обратни (Алгебра 2 ниво): ФункцииОпределяне на това, дали една функция е обратима (Алгебра 2 ниво): ФункцииОпределяне на дефиниционното множество на по-сложни функции (Алгебра 2 ниво): ФункцииОпределяне на множество стойности на функция (Алгебра за напреднали): ФункцииЧертане на нелинейни функции, определени за даден интервал (Алгебра 2 ниво): ФункцииТълкуване на симетрията на алгебрични модели (Алгебра 2 ниво): ФункцииТълкуване на поведението в краищата на алгебрични модели (Алгебра 2 ниво): ФункцииТълкуване на периодичността на алгебрични модели (Алгебра 2 ниво): ФункцииСравняване на елементите на функции (Алгебра 2 ниво): ФункцииФункции с две променливи: Функции
Въведение в многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииСъбиране и изваждане на многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииСъбиране и изваждане на полиноми: две променливи: Полиномни изрази, уравнения и функцииУмножаване на едночлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииУмножение на едночлени по многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииУмножение на двучлени от вида (ax + b): Полиномни изрази, уравнения и функцииФормули за съкратено умножение на двучлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииУмножение на двучлени по многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииТекстови задачи с многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииВъведение към разлагане на множители: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на едночлени на множители: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на многочлени чрез използване на общ множител: Полиномни изрази, уравнения и функцииРешаване на изрази с неизвестни променливи: Полиномни изрази, уравнения и функцииВъведение в разлагане на квадратни изрази: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на квадратни изрази чрез групиране: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на многочлени, които могат да се приведат във вид на квадратен тричлен: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на квадратни тричлени: разлика на квадрати: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на квадратни изрази: Точни квадрати: Полиномни изрази, уравнения и функции
Стратегия при разлагане на квадратни изрази: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазлагане на полиноми със специални формули за произведение: Полиномни изрази, уравнения и функцииДълго деление на многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииСинтетично деление на многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииУпражнение на деление на многочлени с остатъци: Полиномни изрази, уравнения и функцииТеорема на Безу: Полиномни изрази, уравнения и функцииБиномна теорема: Полиномни изрази, уравнения и функцииРазбиране на биномната теорема: Полиномни изрази, уравнения и функцииМетоди за разлагане на полиноми за напреднали: Полиномни изрази, уравнения и функцииДоказване на полиномни тъждества: Полиномни изрази, уравнения и функцииПолиномни тъждества с комплексни числа: Полиномни изрази, уравнения и функцииКвадратни уравнения с комплексни числа: Полиномни изрази, уравнения и функцииОсновна теорема на алгебрата: Полиномни изрази, уравнения и функцииНамиране на нулите на многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииНули на полиноми и техните графики: Полиномни изрази, уравнения и функцииКрайно поведение на полиномни функции: Полиномни изрази, уравнения и функцииГрафики на многочлени: Полиномни изрази, уравнения и функцииВъведение в симетрия на функции: Полиномни изрази, уравнения и функцииСиметрия на полиномни функции: Полиномни изрази, уравнения и функции
Свойства на степените (преговор): Показателни и логаритмични функцииКорени: Показателни и логаритмични функцииВъведение към рационални степенни показатели: Показателни и логаритмични функцииСвойства на степените с рационални степенни показатели: Показателни и логаритмични функцииИзчисляване на степени и корени за напреднали: Показателни и логаритмични функцииОпростяване на квадратни корени: Показателни и логаритмични функцииОпростяване на изрази с корени (корени с по-висок коренен показател): Показателни и логаритмични функцииКорени (разни видеа): Показателни и логаритмични функцииПрилики и разлики между експоненциално и линейно нарастване: Показателни и логаритмични функцииЕкспоненциални изрази: Показателни и логаритмични функцииГрафики на експоненциално нарастване: Показателни и логаритмични функцииПрилики и разлики между експоненциално и линейно нарастване във времето: Показателни и логаритмични функцииЕкспоненциално намаляване: Показателни и логаритмични функцииПоказателни функции от таблици и графики: Показателни и логаритмични функцииЕквивалентни изрази, съдържащи степени: Показателни и логаритмични функции
Решаване на показателни уравнения с използване на свойствата на степенните показатели: Показателни и логаритмични функцииВъведение в темп на експоненциален ръст и спад: Показателни и логаритмични функцииТълкуване на скоростта на промяната на експоненциални модели (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииПострояване на експоненциални модели според скоростта на промяна (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииРазширено разглеждане на експоненциални модели (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииРазграничаване между линеен и експоненциален растеж (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииВъведение в логаритми (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииКонстантата e и естествен логаритъм (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииСвойства на логаритмите (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииФормулата за смяна на основата при логаритми (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииЛогаритмични уравнения (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииРешаване на експоненциални уравнения с логаритми (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииРешаване на експоненциални модели (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииГрафики на показателни функции (ниво Алгебра 2): Показателни и логаритмични функцииГрафики на логаритмични функции (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функцииЛогаритмичен мащаб (Алгебра 2 ниво): Показателни и логаритмични функции