If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Неравенства с две неизвестни от техните графики

На Сал е дадена графика, която той анализира, за да намери неравенството с две неизвестни, което тя представя. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Напиши неравенство, което отговаря на графиката, показана по-долу. Тук са начертали правата в червено и неравенството включва тази права, защото тя е в удебелено червено, тя не е пунктирана линия, и цялата област над нея. Това е цялата област, където у е по-голямо или равно на тази права. Първо трябва да намерим уравнението на тази права. Можем да намерим нейната точка на пресичане с оста у като просто я разгледаме. Точката на пресичане с Оу е точно тук. Нека да направя това в по-тъмен цвят. Точката на пресичане с Оу е y = –2. Това е точката (0; –2). Ако разгледаш тази права, ако помислиш за нейното уравнение във вида y = mx + b, намерихме, че b е равно на –2. Това тук е –2. И нека помислим за нейния ъглов коефициент (наклон). Ако се изместим с 2 в посока х, ако делта x е равно на 2, ако нашата промяна на x е плюс 2, колко е промяната на y? Промяната на y е равна на –1. Наклонът, или това m, е равно на изменението на y върху изменението на x, което е равно в този случай на –1 върху 2 или –1/2. И само за да го затвърдим, може да провериш това навсякъде. Може да провериш какво се случва ако се върнеш назад с 4 в x. Ако бях отишъл назад с 4, ако делта x беше –4, тогава делта y е равно на плюс 2. Делта у ще бъде равно на плюс 2. И още веднъж, делта y върху делта x е плюс 2 върху минус 4, което е равно на –1/2. Аз просто искам отбележа, че не зависи от това колко далеч се измествам в x или дали отивам напред или назад. Винаги ще получим или винаги трябва да получиш, един и същ наклон. Той е –1/2. Така че уравнението на тази права е y е равно на наклона, –1/2 x, плюс у координатата на пресечната точка с Оу, –2. Това е уравнението на тази права тук. Това неравенство включва тази права и всичко над нея за всяка стойност на x. Да кажем, че х е равно на 1. Тази права ще ни каже... нека да вземем тази точка, за да получим цяло число. Да кажем, че х е равно на 2. Нека се отърва от това 1. Когато х = 2, тази стойност ще ни даде –1/2 по 2, което е –1, минус 2, ще ни даде –3. Но това неравенство не е само y е равно на –3. y е –3 или всички стойности по-големи от –3. Знам това, защото са оцветили цялата тази област тук. Така че уравнението или както трябваше да кажа, неравенството, което отговаря на графиката тук по-долу, е... ще го направя удебелено... неравенството е: y е по-голямо от или равно на –1/2x минус 2. Това е неравенството, което е изобразено на тази графика. Това е само правата, но ние искаме цялата област над и равна на правата. И така, ето това е търсеното неравенство.