If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Диференциране на обратни функции

Задача

Нека g и h бъдат обратни функции.
В таблицата по-долу са дадени няколко стойности на g, h и h, prime.
xg, left parenthesis, x, right parenthesish, left parenthesis, x, right parenthesish, prime, left parenthesis, x, right parenthesis
minus, 270minus, 1
0minus, 253
g, prime, left parenthesis, 0, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?