If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Модели с умножение по четни и нечетни числа

Сал разглежда модели при произведения, когато се умножава по четни и нечетни числа.

Видео транскрипция

В условието е дадено, че Лиам умножава две числа и получава четно число. Кои от следните твърдения е възможно да са изпълнени за множителите? Казват ни да изберем два отговора. Постави видеото на пауза и помисли самостоятелно кои две от тези твърдения може да са верни. Добре, сега да помислим заедно, да помислим кои твърдения биха могли да са верни, като не е задължително да са верни, трябва само да са възможни. Възможно ли е и двете числа да са четни? Можем ли да умножим две четни числа, и да получим четно число? Да, със сигурност. Мога да посоча подобни примери. Ако умножим две по четири, това е равно на осем, имаме четно число по четно число и получаваме четно число. По принцип, когато умножаваме две четни числа, получаваме четно число. Така че това определено може да е вярно. Двете числа да са нечетни. Може би си спомняш, че нечетно по нечетно число винаги дава нечетно число, или може да разгледаш няколко примера и да се увериш, че това е така. Ако умножим три по пет, получаваме 15. Нечетно по нечетно дава нечетно число. Ако умножим седем по девет, ще получим 63. Отново, нечетно по нечетно дава нечетно число. Няма начин да умножим две нечетни числа и да получим четен резултат. Значи изключваме този вариант. Едното число е четно, другото число е нечетно. Да помислим какво се случва, когато умножаваме четно по нечетно число. Ако умножим две по три, получаваме шест. Значи имаме четно число, записвам "е", (на английски четно число е "even") по нечетно число е равно на четно число. Значи двата начина да получим четно произведение е или да умножим четно по четно число, или да умножим четно по нечетно число. По същество, четно число, умножено и по четно, и по нечетно, винаги дава четно число. Да решим още един пример. Питат ни кои от следните изрази имат четно произведение. Отново трябва да изберем два отговора. Постави отново видеото на пауза и помисли самостоятелно. Добре, осем петици. Осем петици е същото като осем по пет, а това е случаят, в който умножаваме четно число по нечетно число, за което вече говорихме, и тук ще получим четен резултат. Дори не трябва да знаем, че осем по пет е 40, което е четно число. Имаме четно по нечетно число, което ще ни даде четно произведение. Значи това определено ще ни даде четно произведение. Нечетно число по четно число. Да, вече говорихме за това. Всяко четно число – независимо дали го умножаваме по четно, или по нечетно число, дава четно число. Значи можем да изберем този отговор. После пет по три, имаме нечетно по нечетно, което ще ни даде нечетно число. Дори да не знаем, че това произведение е 15, знаем, че нечетно число по нечетно число винаги дава нечетно число, а не четен резултат. Значи избираме първите два отговора.