If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разпознаване на числови модели

Сал разглежда различни модели с цели числа и техните правила, включително с помощта на таблици.

Видео транскрипция

В задачата се пита кой израз можем да използваме, за да намерим липсващото число в модела. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно, преди да го решим заедно. Добре, сега да го решим заедно. Един начин, по който аз бих подходил, е да кажа: "Мога ли да намеря някаква закономерност между тези числа?" След това ще опитам да намеря липсващото число. За да отидем от 36 до 45, изглежда, че добавяме 9. За да отидем от 63 до 72 добавяме 9. Хубаво е да се уверим, че закономерносттта, която подозирам, наистина съществува между всички числа, които са ни дадени. За да отидем от 72 до 81, изглежда, че добавяме 9. Значи можем да сме сигурни, че за да отидем от 45 до това неизвестно число, ще прибавим 9. Виждаме, че отговор В е 45 плюс 9. Това число тук, дори не е нужно да го пресмятаме. Може би веднага се досети, че е 54. Но отговорът е предходното число плюс 9, което ни дава търсеното число. Значи 45 плюс 9. Да решим още един пример. Този е малко по-различен. Тук се казва, че ако моделът се продължи, кое ще бъде шестото число? Постави видеото на пауза и помисли самостоятелно. Добре, първо трябва да намерим закономерността. За да отидем от 2 до 6, трябва да прибавим 4. После прибавяме 4 отново, за да отидем от 6 до 10. После добавяме 4, за да отидем от 10 до 14. Изглежда, че всеки път добавяме 4. Това са първите едно, две, три, четири числа от този модел. Значи петото число в този модел ще бъде 14 плюс 4, което е равно на 18. После шестото число от модела ще бъде 18 плюс 4, което е 22. Точно това се търси. Търси се шестото число от модела. 22 е отговор D. Да решим още един пример. Дадена ни е таблица, която показва броя на обиколките, които Карли прави на стадиона всеки ден. Кое правило описва показаните стойности за обиколките на Карли? Както винаги – препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да помислиш самостоятелно. Добре, изглежда, че всеки следващ ден броят на обиколките се увеличава с три. Ако искаме да намерим броя за следващия ден, за шестия ден, ще прибавим 3 към обиколките за петия ден. Закономерността тук е да прибавим три.