If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на стълбовидни диаграми: на няколко стъпки

Тълкуване на стълбовидни диаграми, за да се отговори в няколко стъпки на въпроси относно представените данни.

Разчитане на стълбовидни диаграми (на няколко стъпки)

В една стълбовидна диаграма всеки стълб представя някакво число.
Стълбовидната диаграма по-долу показва колко секунди е продължителността на различните атракции на панаира. Можем да кажем колко е била продължителността на всяка атракция, като видим с кое от числата вляво се изравнява стълбът за тази атракция.
Въртящите се чаши имат най-малка продължителност. Тя е само 120 секунди. Виенското колело е най-дългата атракция. Тя продължава 240 секунди.
За да отговорим на някои въпроси за стълбовидните диаграми, понякога ще трябва да разгледаме по няколко стълба. Нека да отговорим на следващия въпрос с помощта на няколко малки стъпки.
Коя атракция е по-продължителна от Въртящите се чаши, но е по-кратка от Влакчето на ужасите?
Ето стъпките.
Задача 1, Част A
Колко секунди е продължителността на Люлеещите се чаши?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
секунди

Задача 1, Част B
Колко секунди е продължителността на Влакчето на ужасите?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
секунди

Сега знаем, че търсим атракциите с продължителност между 120 и 210 секунди. Готови сме да отговорим на първоначалния въпрос:
Задача 1, Част C
Коя атракция е по-продължителна от Въртящите се чаши, но е по-кратка от Влакчето на ужасите?
Избери всички правилни отговори:

Тълкуване на стълбовидни диаграми

Стълбовидната диаграма по-долу показва наградите, раздадени на панаира за един ден в играта Хвърляне на пръстен.
Кои са двете награди, от които са раздадени общо толкова броя, колкото са раздадените Гумени патета?
Това е още един въпрос, на който можем да отговорим с помощта на няколко малки стъпки.
Задача 2, Част A
Колко Гумени патета са раздадени?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
гумени патета

Задача 2, Част B
Попълни празните места.
Подарени са
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
плажни топки,
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
плюшени жаби и
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
плюшени прасенца.

Сега сме готови да отговорим на първоначалния въпрос:
Задача 2, Част C
Кои са двете награди, от които са раздадени общо толкова броя, колкото са раздадените Гумени патета?
Избери всички правилни отговори:

Понякога трябва да гледаме всички стълбове, за да отговорим на зададения въпрос.
Практическа задача 3
62 награди са подарени на деца на възраст 14 години или на по-малки деца. Колко награди са подарени на хора, чиято възраст е повече от 14 години?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
награди

Свързване на стълбовидните диаграми с друга информация

Можем също да свържем информацията от една стълбовидна диаграма с друга информация, за да отговорим на зададен въпрос.
Стълбовидната диаграма по-долу показва броя на различни храни, продадени за един следобед в Снек бара на панаира.
Цената на една мекица е 6 долара, цената на картофките е 8 долара.
В този въпрос трябва да свържем информацията за броя продадени порции от различните храни от стълбовидната диаграма с информацията за цените на тези храни.
С колко парите, похарчени за мекици, са повече от парите, похарчени за картофки?
Нека да разгледаме въпроса на няколко стъпки.
Задача 4, Част A
Попълни празните места.
В снек бара са продали
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мекици и
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
картофки.

За да пресметнем колко пари са похарчени за всяка храна, трябва да умножим (броя на продадените порции) по (цената на тази храна).
Задача 4, Част B
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара са похарчени за мекици,
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара са похарчени за картофки.

Сега имаме нужната информацията, за да отговорим на първоначалния въпрос:
Задача 4, Част C
С колко парите, похарчени за мекици, са повече от парите, похарчени за картофки?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара

Нека да отговорим на друг въпрос относно тази диаграма. Отново ще трябва да отговорим с помощта на няколко стъпки, но този път стъпките не са ни дадени.
Практическа задача 5
Цената на царевицата е 5 долара, цената на захарния памук е 4 долара.
Колко е общата сума, похарчена за царевица и захарен памук?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара

Сравняване на две стълбовидни диаграми

Хюи и Тео отишли на панаира. Всеки проследил колко време е чакал на опашка за три различни атракции. Когато се прибрали у дома, всеки от тях направил своя стълбовидна диаграма, за да покаже колко време е чакал.
Практическа задача 6A
Колко е било най-дългото време, прекарано от Хюи или Тео в чакане на опашка за атракция?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
минути

Практическа задача 6B
Колко е било най-краткото време, прекарано от Хюи или Тео в чакане на опашка за атракция?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
минути

Практическа задача 6C
За кои две атракции времето, прекарано в чакане, е било едно и също?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.