If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Формули за обем - преговор

Преглед на формулите за обем на призма, цилиндър, пирамида, конус и сфера.
Може би на пръв поглед изглежда, че има голям брой формули за пресмятане на обем на тела, но по същество повечето от тях имат сходна логика и структура.

Призми и подобни на призми тела

Обемпризма=(лицето на основата)(височината)
Винаги измерваме височината на призмата перпендикулярно на равнината на основата ѝ. Това се отнася дори и за призми, които са наклонени.

Правоъгълна призма

Често първо се изучава как се пресмята обема на правоъгълна призма (по-точно на права правоъгълна призма), например чрез изграждане на призмата с кубчета.
Обърни внимание, че произволна стена на правоъгълната призма може да бъде нейна основа, ако измерим височината на призмата перпендикулярно на тази стена.
Обемправоъгълна призма=(Лицеправоъгълник)(височина)=((основа на правоъгълника)(височина на правоъгълника))(височина на призмата)=lwh

Триъгълна призма

Триъгълната призма има основа с форма на триъгълник.
Обемтриъгълна призма=(Лицетриъгълник)(височина)=(12(основа на триъгълника)(височина на триъгълника))(височина на призмата)=12bh

Цилиндър

Кръгов цилиндър наричаме подобно на призма тяло, чиято основа е с форма на кръг.
Обемкръгов цилиндър=(Лицекръг)(височина)=(π(радиус)2)(височина)=πr2h

Наклонена призма

В наклонената призма основите лежат в успоредни равнини,
Изчисляваме обема по съвсем същия начин съгласно принципа на Кавалиери.
Кой израз дава обема на наклонената правоъгълна призма?
Избери един отговор:

Пирамиди и подобни на пирамиди тела

Обемпирамида=13(лице на основата)(височина)
Височината на пирамидата също измерваме перпендикулярно на равнината на основата. Съгласно принципа на Кавалиери същата формула за обем може да се използва и за права пирамида, и за наклонена пирамида.

Правоъгълна пирамида

Правоъгълната пирамида има основа с форма на правоъгълник.
Обемправоъгълна пирамида=13(Лицеправоъгълник)(височина)=13((дължина на правоъгълника)(широчина на правоъгълника))(височина на пирамидата)=13lwh

Конус

Кръгов конус наричаме подобно на пирамида тяло, чиято основа е с форма на кръг.
Обемкръгов конус=13(Лицекръг)(височина)=13(π(радиус)2)(височина)=13πr2h

Сфера

Обемсфера=43π(радиус)3

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.