If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване образ на точка при осева симетрия

Отразяване на точки през хоризонтални и вертикални прави графично и алгебрично.

Видео транскрипция