If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Аритметични свойства

0

Възможни точки за майсторство
Учи
Упражнения
Позиция на десетиците и позиция на единицитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на разширения запис на цели числа Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Промяна на стойността и позицията на цифрата при умножение или деление с 10Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Разместително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Съдружително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1100 точки за майсторство!

За този урок

Този урок ще ти помогне да се задълбочиш в аритметиката. Ще изследваме различни начини за представяне на цели числа, ролята на мястото на десетиците и единиците, реда на операциите, закръгляването и различни други свойства на аритметиката.