Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Сили и наклонени равнини

Задача

Кутия с маса m е пусната от покой по рампа без триене. Рампата има ъгъл от θ.
Колко е големината на нормалната сила?
Избери един отговор: