If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решен пример: определяне на изотопи и йони

Идентифициране на изотопи и йони от броя електрони, протони и неутрони и обратно. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Един изотоп съдържа 16 протона, 18 електрона и 16 неутрона. Кой е този изотоп?" Предлагам ти да спреш видеото и да провериш можеш ли да разбереш това. Ще ти дам подсказка – може да ти е полезно да използваш тази периодична таблица. Приемам, че го направи. Един елемент се определя от броя протони, които има. Ако някой ти каже броя протони, можеш да погледнеш периодичната таблица и да откриеш за кой елемент става въпрос. Понеже елементът има 16 протона, идваме тук, до атомния номер. Кое има 16 протона? Всичко, което има 16 протона, по определение, ще е сяра. Мога да запиша едно голямо S. Следващото нещо, за което може да искаме да помислим, е масовото число на този изотоп. Помни, един изотоп – всички серни атоми ще имат 16 протона, но може да имат различен брой неутрони. Серните атоми, които имат различен брой неутрони, ще бъдат различни изотопи. В този случай имаме 16 протона и 16 неутрона, така че, ако събереш протоните плюс неутроните, ще получиш масовото число. 16 + 16 е 32. Нека видим дали тук ще има някакъв заряд. Протоните имат положителен заряд. Електроните имат отрицателен заряд. Ако имаш равен брой протони и електрони, тогава няма да имаш заряд. Но в този случай имаме излишък от електрони. Имаме два повече електрона от протоните и след като имаме излишък от отрицателно заредени частици, (имаме с две повече) тогава ще имаме отрицателен заряд от 2, което записваме като 2–. Това всъщност е йон, тъй като има заряд. Това е серният изотоп, който има масово число 32 – протоните плюс неутроните са 32 – и има два електрона повече от протоните, което му дава отрицателен заряд. Нека да вземем друг пример. Тук ни дават информация за това с какъв изотоп и с какъв йон си имаме работа, понеже имаме отрицателен заряд и трябва да намерим броя на протоните, електроните и неутроните. Първо ни прави впечатление, че това е флуор. След като знаеш с какъв елемент си имаш работа, знаеш какъв е атомният му номер, който проверяваш в периодичната таблица, и можеш да намериш броя протони. Помни, атомният номер е равен на броя протони и това определя елемента. Това определя този елемент като флуор. Нека се върнем нагоре към периодичната таблица и да видим флуора, ето тук. Той има атомен номер 9. Това означава, че всеки флуор има 9 протона. Нека се върнем отново надолу. Тъй като това е флуор, знаем, че имаме 9 протона. Какво друго можем да открием? Знаем, че тук имаме отрицателен заряд, можеш да използваш това като заряд –1. Имаме един електрон повече от протоните. И тъй като имаме 9 протона, значи ще имаме 10 електрона. И накрая, колко ще са неутроните? Помни, неутроните плюс протоните ни дават за сбор масовото число. Ако имаш 9 протона, колко неутрона трябва да събереш с тях, за да получиш 18? Трябва да имаш 9 неутрона. 9 + 9 е 18.