If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изравняване на уравнението на друга реакция на горене

Изравняване на уравнението на горене на етан, C₂H₆  .

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме друга реакция на горене. Вместо етилен имаме етан, С2Н6, който има два въглеродни и шест водородни атома във всяка молекула етан, и той извършва реакция. Това е етанов газ, който реагира с молекулен кислород в газообразна форма и те горят, за да произведат въглероден диоксид като газ и вода в течна форма. И, както сме виждали в предишни примери, това химично уравнение не е изравнено. Как разбираме, че не е изравнено? Вляво имаме два въглеродни атома. Вдясно имаме един въглероден атом. Вляво имаме шест водородни атома. Вдясно имаме само два водородни атома. Вляво имаме два кислородни атома. Вдясно имаме три кислородни атома. Тоест никой от елементите не е изравнен. Но както направихме в примера с етилена, когато видиш случай, при който имаш няколко сложни молекули, добре е да запазиш елемента, който е сам по себе си молекула, за последно. Така можеш просто да промениш броя кислородни атоми, без това да има други странични ефекти върху броя въглеродни или водородни атоми. Първо ще изравня... както го правих преди, въглеродните и водородните атоми, което ще има влияние върху кислородните атоми, понеже ако променя числото тук, това ще промени броя кислородни атоми. Ако променя числото тук, това ще промени броя кислородни атоми. Но за мое щастие имам тази молекула диоксид вляво, която мога просто леко да променя накрая, за да балансирам цялото химично уравнение. Нека започнем с... Последният път започнахме с въглерода, нека сега започнем с водорода. Просто за разнообразие. Тук имам шест водородни атома вляво. В цялата лява страна имам шест водородни атома. Вдясно имам само два в момента, ако искам да са 6, тогава ще умножа тези два по 3, така че сега имам три молекули вода, всяка от които има два водородни атома, така че ще имам 6 водородни атома вдясно. Добре. Нека преминем към въглерода. Помни, оставям кислорода за накрая. Вляво имам два въглеродни атома. Колко въглеродни атома имам вдясно? Имам само един, но мога лесно да променя това. Вместо да имам една молекула въглероден диоксид, мога да имам две молекули въглероден диоксид. И сега въглеродните ми атоми са изравнени. Два въглеродни атома. Нека преминем към кислородните атоми. Ще направя това в бледоморав цвят. Сега вляво имам два кислородни атома, но колко имам вдясно? Да видим, имам 2*2, така че тук има 4 кислородни атома. И после имам три молекули вода, всяка от тях има по един атом кислород, тоест 3*1, това ще е 3. Цялата дясна страна има 7 атома кислород и вляво имам само два. Какво мога да направя тук? Какво мога да умножа по 2, за да получа 7? 2 по колко е равно на 7? 2 по 3 цяло и 1/2 е равно на 7. 2 по 3,5 е равно на 7. Помни, тук имам 2, 2 по нещо е равно на 7. Искам да стигна до 4 + 3. Умножавам по 3,5 и сега имам 7 атома кислород от двете страни на химичното уравнение. Но както сме виждали в предишни видеа, не е прието да оставим 3,5 тук, странна е идеята за три и половина молекули, предпочитаме да имаме цели числа тук. Как да се уверим, че имаме коефициенти цели числа пред молекулите? Можем просто да умножим всичко по 2. Тогава това нещо ще стане 7. Това нещо ще стане 2. Това ще стане 4. Това ще стане 6. Нека просто направим това. Ще запиша цялата реакция отново. Имам етан – и няма да записвам в какво състояние е, за да спестя време – плюс молекулен кислород. Те горят, те са реактантите, а продуктите са газообразен въглероден диоксид и вода в течна форма. Да видим, ако кажа, че това тук беше 1, умножаваме това по 2, за да получим 2. Имахме 3,5 тук, умножаваме го по 2, получаваме 7. Тук имахме 2, умножаваме го по 2, получаваме 4. Отново, просто умножавам всички коефициенти по 2, точно както правиш при алгебричните уравнения в часовете по алгебра. И после, накрая, 3*2 е 6. И сме изравнени. Изравнени сме и тук, но нямахме цели числа за коефициенти. Умножаването на всичко по 2 ни даде цели числа за коефициенти и сме много по-доволни.