If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в енергийни ресурси и консумация

Задача

Графиката по-долу показва колебанията на световната цена на суровия петрол за период от 20 години.
Линейна графика с надпис Цена на нефта показва времето в години на оста х от 2000 до 2020. Оста у показва долари на варел и варира от -50 до 200. Линията започва от 2001 и показва, че нефтът е бил около 40 долара на варел. Линията се колебае нагоре-надолу с няколко долара на варел, но като цяло се увеличава до 2008, като показва, че цената на нефта е стигнала до пик при 170 долара на варел. Оттук до 2009 цената силно е спаднала до малко под 50 долара на варел. Цената умерено се увеличава оттук до около 125 долара на варел и остава на тази цена до 2014. Цената после намалява до около 50 долара на варел и остава на тази цена до 2019. Оттогава до 2020 цената бързо е намаляла до почти -50 долара на варел.
Кое от следните твърдения най-добре обяснява промяната на цената на петрола между 2008 г. и 2009 г.?
Избери един отговор: