If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Източници на възобновяема и невъзобновяема енергия

Източниците на невъзобновяема енергия са тези, които съществуват в ограничено количество и включват преобразуване на енергия, която не може лесно да се възстанови. Възобновяемите енергийни източници са тези, които естествено се възобновяват с почти същата скорост, с която се използват. Създадено от Кан Академия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Днес ще говорим за източниците на енергия. Вероятно денят ти започна с нещо, което изисква източник на енергия, още от момента, в който се събуди. Моят ден обикновено започва с правенето на чай. Използвам енергия на всяка стъпка от този процес. Колата ми използва бензин, когато отивам с нея до магазина, за да купя чай, печката ми използва газ, когато кипвам водата, а бойлерът ми използва електричество от въглища, когато после измивам чашата си с топла вода. Ние непрекъснато използваме енергия в ежедневието си. Тъй като първият закон на термодинамиката гласи, че енергията не се създава и не се губи, откъде идва цялата тази енергия и имаме ли достатъчно от нея? Когато говорим за източници на енергия, можем да ги разделим на две групи: възобновяема енергия и невъзобновяема енергия. Винаги знам какво означава възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), поради самото определение – възобновяеми – така че възобновяеми енергийни източници са такива източници, които могат да се използват отново и отново и бързо се възобновяват по естествен начин. Възобновяемите енергийни източници включват слънце, вятър, движеща се вода, биомаса от бързорастящи растения и геотермална енергия от земята. Жизненият цикъл на възобновяемите енергийни източници прилича на кръг. Можем да ги използваме и после можем да ги използваме отново, без да се тревожим, че някога ще се изчерпят. Невъзобновяемите енергийни източници, от друга страна, съществуват в определено ограничено количество и не могат да се възобновят лесно. Тези енергийни източници се добиват от земята и включват ядрено гориво и изкопаеми горива, например въглища, петрол и природен газ. Изкопаемите горива са се образували в геологичното минало на Земята от останките на древни организми. Растенията и животните, които са загинали преди милиони години, са били затрупани в почвата, разложили са се частично и са били подложени на висока температура и налягане. Под влияние на температурата и високото налягане енергията, която се съдържа в тях, била преобразувана химически в изкопаемите горива, които използваме днес. Тъй като тези процеси траят много дълго, разполагаме с ограничени количества невъзобновяеми ресурси в земните недра към момента. Жизненият цикъл на изкопаемите горива е прекъснат кръг, той е еднопосочен. Първо откриваме находищата на изкопаемите горива, после ги добиваме. Добивът на изкопаеми горива може да включва разрушителни процеси, при които се замърсяват окръжаващите хабитати. След това горивата се транспортират до мястото, където ще се използват. Използване на изкопаемите горива означава тяхното изгаряне, при което се отделят парникови газове и други замърсители в атмосферата. В процеса също така се използва енергия за преработка на някои видове изкопаеми горива във вид, който ни е по-удобен, например преработката на суровия петрол до бензин, дизел и самолетно гориво, като изгарянето на тези изкопаеми горива преобразува енергията в тях в по-малко организирана форма на енергия като топлина и пепел.