If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кръговрат на азота

Кратък преглед на кръговрата на азота. (Статията съответства на американския АР стандарт.)

Основни идеи

 • Химичният елемент азот е важен за живота. Органични вещества като ДНК, РНК и белтъците съдържат азотни атоми.
 • Най-голямо количество азот се съдържа в атмосферата, като газообразния азот (NA2) съставлява около 78% от въздуха. Обаче растенията и животните не могат да използват газообразния азот. За да си набавят необходимия им азот, живите организми разчитат на кръговрата на азота.
 • Кръговратът на азота представлява цикличното преминаване между различни химични форми на азота в живите организми и в околната среда. Етапите на кръговрата на азота са описани по-долу.
 • Фиксиране на азот: В тази стъпка газообразният азот от атмосферата се фиксира, т.е. се преобразува във форма, която може да се използва от растенията и животните. По-голямата част от фиксацията на азота се осъществява чрез два основни процеса.
  • В атмосферата енергията на светкавиците води до протичане на реакция между газообразния азот и газообразния кислород (OA2), при което се получават нитратни йони (NOA3A). Тези нитратни йони попадат на земната повърхност чрез валежите.
  • В почвата се намират азотфиксиращи бактерии, които с помощта на ензими предизвикват реакция на газообразния азот и газообразен водород (HA2), при което се получава амоняк (NHA3). Бактериите използват получения амоняк като хранителен източник или го преобразуват в амониеви йони (NHA4A+).
  • Фиксираният азот може да бъде усвоен от растенията, които го включват в своите биологични молекули в растителните тъкани. По този начин азотът достига до хранителните вериги, тъй като растенията биват изяждани от животни, които на свой ред биват изяждани от други животни.
 • Амонификация: Азотсъдържащите биологични молекули може да останат в тъканите на организмите или да бъдат разградени и отделени като отпадък. Тъй като мъртвите организми и отпадъците подлежат на разграждане, амонякът и амониевите йони се връщат обратно в околната среда чрез процеса амонификация. Този процес се осъществява от определени бактерии и гъби.
 • Нитрификация: По време на процеса нитрификация групи от нитрифициращи бактерии превръщат продуктите от амонификацията в нитрити (NOA2A) и след това нитрати.
 • Денитрификация: По време на процеса на денитрификация денитрифициращите бактерии преобразуват нитрити и нитрати обратно в газообразен азот, който се връща в атмосферата.
 • Кръговратът на азота се осъществява с по-голяма скорост в сравнение с циклите на другите основни елементи, тъй като много от химичните преобразувания на азота се осъществяват от живи, активни бактерии.
На диаграмата със стрелки е показано движението на азотните съединения от един резервоар в друг под формата на кръговрат. Атмосфернията азот (N с долен индекс 2) се усвоява от азотфиксиращи бактерии, които превръщат N с долен индекс 2 в амоняк (N H с долен инедкс 3). Амонякът се усвоява от бобовите растения. Амонякът също така се усвоява от нитрифициращи бактерии, които преобразуват N H с долен индекс 3 в нитрити (N O с долен индекс 2 и горен индекс знака минус) и нитрати (N O с долен индекс 3 и горен индекс знак минус). Нитритите и нитратите се преобразуват от денитрифициращи бактерии до N с долен индекс 2, който се освобождава в атмосферата.
Бактериите осъществяват много от химичните преобразувания на азота в неговия кръговрат в природата. Източник на изображението: създадено с Biorender.com, модифицирано от "Кръговрат на азота" от Йохан Дрео, CC BY-SA 3.0.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.