Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Светлина и светлинен етeр

Ако вълните са смущения, разпространяващи се в среда, а светлината е вълна, каква е средата, в която вълната се разпространява? Светлинен етeр?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сега ще поговорим за вълните. Класическата представа за вълна е, че тя е смущение, пътуващо през една среда. Смущение, преминаващо през една среда. Какво имаме предвид под смущение и какво имаме предвид под среда? Можем да измислим някои доста лесни примери. Да кажем, че имам една малка локва тук. Това е моята малка локва. И, да кажем, че пусна един камък в тази локва. Това е моят камък. Пускам го в локвата. Всички сме виждали какво се случва. Точно когато падне във водата, това избутва тази вода надолу, избутва водата около себе си навън, а после тази вода се връща обратно нагоре. После имаш това движещо се смущение. Имаш това преместващо се трептение. Тези пръстени, които започват да се разпространяват в кръг навън от там, където всъщност пуснах камъка. Можеш да ги видиш да се движат навън. Можеш да видиш гребените на тези вълни да се движат навън. Говорим за едно смущение. Това е това смущение. Локвата беше напълно равна, но ние я раздвижваме. Бутнахме я надолу. Това избута водата навън. После това избутва водата до себе си нагоре и надолу, нагоре и надолу. Това се придвижи навън от точката на това начално смущение. Имаме това смущение, което се движи през средата. Каква е средата тук? Средата тук е водата. Началното смущение беше камъкът, който смущава повърхността на тази вода. Но после тази вода разбута водата около себе си, която разбута водата около себе си. Това смущение продължи да се движи през средата. Можем да дадем други примери за това. Ако взема много голяма нишка и я задържа ето тук... Това е ръката ми. Да кажем, че нишката е прикрепена към нещо. Да кажем, че това е много дълга нишка и сега е отпусната. Прикрепена е към една стена. Да кажем, че започна да движа ръката си нагоре-надолу. Движа ръката си нагоре-надолу. Какво ще се случи? Ако го направя веднъж, това изпъкване на нишката ще се придвижи отляво-надясно. Така ще изглежда отначало. А няколко секунди по-късно ще изглежда ето така. Ще изглежда ето така. Ще имаш това смущение, което е тази вълна, тази изпъкналост, която създадох. Тя ще се придвижи надясно. Каква е средата? В този случай средата е нишката. Тя е нишката. Какво се случи тук? Когато придвижих нишката нагоре, смущавам тези молекули на нишката, които са точно до ръката ми. Те дърпат молекулите на нишката, които са до тях, а те от своя страна дърпат молекулите на нишката до себе си. После имаш тази изпъкналост, която се движи. Отново, това са два примера за вълни. Смущения, движещи се през една среда. Мога да кажа и още нещо за средата. Мога да дам други примери. Звукови вълни. Какво причинява звуковите вълни? Имаш множество въздушни частици, които си подскачат наоколо с изненадващо голяма скорост. Но ако ги нарушиш, ако накараш нещо да, да кажем, притисне няколко въздушни частици ето тук... Тези въздушни частици биват супер притиснати. Случва се някакъв вид пляскане, което кара тези да станат много притиснати. После ще отскочат от онези до тях. Отново, имаш това смущение, което се движи през средата. В този случай средата е въздухът. Средата е въздухът. Сега, когато сме виждали някои класически идеи за вълни, нека помислим за нещо малко по-мистериозно. Това е идеята за светлината. Светлината определено има вълноподобни свойства. Вълните светлина могат да интеферират една с друга. Можем да направим много други видеа за светлината. Ако взема една такава бариера с два малки процепа в нея, ако ги осветя със светлина, един начин да разгледаме това е, че тези процепи са единственото място, през което преминава смущението, а после това ще накара светлината да се разпространи от всеки от тях ето така. Просто ще нарисувам гребените на вълните. Но това също излиза оттук. Можеш да видиш къде двата гребена се срещат. Те конструктивно (положително) ще се увеличат един друг. Казваме, че интерферират конструктивно. Ако поставя някакъв вид детектор тук, ще видиш ярките точки на светлината и ще видиш тъмните точки на светлината. Светлината определено се държи като вълна. Просто ти показвам един пример за светлина, която се държи като вълна. Но ако това е вълна, това означава, че трябва да е – ако използваме класическата си логика, ще кажеш: "Това означава, че тя е смущение, т.е. периодична промяна на интензитета на електричното поле и на магнитната индукция, движещо се в някаква среда." Но каква е тази среда? Имаме светлина, която идва от Слънцето. Наричаме я слънчева светлина. Имаме светлина, която идва от... искам да я направя... всъщност Слънцето ни е бяло, обикновено го рисуваме жълтеникаво, но това е се получава, защото светлината преминава през атмосферата. Имаш Слънцето, имаш Земята. Това не е начертано в мащаб. Някак тази светлина успява да ни достигне през 93 милиона мили. През какво преминава? Дали това е периодична промяна, движеща се в някаква среда? Много дълго време хората са казвали, че би трябвало да е. Понеже има тези вълноподобни свойства. Изглежда се движи с някаква скорост, скоростта на светлината. Така че трябва да има среда, в която се движи. Хората се опитали да дефинират каква е тази среда. Наричали я светоносен етер. Нека запиша това, понеже е забавна дума. Това е хубаво име за някоя банда. Светоносен – не го спелувам правилно. Светоносен етер. Това е представата, че може би дори във вакуума на Космоса имаш това вещество, този светоносен етер, през който светлината преминава. Че съществува някаква периодична промяна в този светоносен етер. В бъдещи видеа ще проверим това. Ще видим дали е истина, понеже интересното е, че ако има светоносен етер, няма да сме неподвижни спрямо този светоносен етер. Всъщност обикаляме в орбита около Слънцето. Слънцето обикаля в орбита около центъра на галактиката. Няма начин да сме неподвижни по отношение на този светоносен етер. Ако не сме неподвижни спрямо този светоносен етер, трябва да можем да засечем поведението на светлината. Дали тя се движи в посоката на етера, или се движи срещу посоката на сравнителното движение на етера спрямо нас. Както и да е, ще приключим тук с тази научна мистерия. Вълни – периодична промяна, движеща се в някаква среда. Видяхме това по-рано с водата, въздуха и нишката. Ами светлината? Има ли светоносен етер? Тук слагаме въпросителен знак.