If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Радиохирургия с гама нож

Задача

Най-доброто налично медицинско лечение за някои заболявания включва унищожаване или премахване на анормална тъкан. Гама ножът унищожава тези опасни структури, без първо да реже през чувствителни здрави структури, за да стигне до целта. Гама ножът се използва за лечение на пациенти, които имат вътречерепни тумори (или "рак на мозъка") и други опасни състояния в черепите си.
Фигура 1. Со-60 верига на разпад
Гама ножът е подобно на каска устройство с 200 проби радиоактивен кобалт-60. Докато Со-60 (полуживот 5 години) се разпада до стабилен никел-60, той излъчва бета- и гама-радиация, която се движи настрани от атома в случайни посоки. Източниците с Со-60 са вградени в колиматори – уреди, които насочват радиацията в тънък лъч, движещ се в една посока.
Фигура 2: Опростена схема на гама нож, която показва само три от неговите 200 източника с Со-60 и колиматорни уреди с пътища на сноповете, които се пресичат при мозъчен тумор (зелено).
Гама ножът работи, понеже фотоните на гама лъчите не отлагат енергията си в тъканта бързо. Докато електроните на бета лъчите ще отложат почти цялата си енергия в първите няколко сантиметра тъкан, фотоните на гама лъчите отлагат енергия много бавно, докато се движат през тялото. Отлагането на енергия чрез бета и гама лъчи йонизира атомите в клетките. Ако степента на йонизация е ниска, клетките обикновено могат да поправят вредата от реактивните йони. Големи дози йонизация могат да надхвърлят способността на клетката да компенсира и тя няма да оцелее. Клетките по пътя на сноповете на гама ножа по принцип могат да се поправят, освен в точките, в които се пресичат пътищата на много лъчи, водейки до много по-висока степен на йонизация, която убива клетките и унищожава тъканта.
Източниците в гама ножа се заменят на всеки десет години. Какво количество радиация на единица време доставя нов гама нож в сравнение с такъв, на когото ще бъде заменен Со-60?
Избери един отговор:
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?