If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Общоприета посока на тока

По определение дефинираме посоката на ток като съответна на посоката, в която би се движил един положителен заряд. Електроните (с техния отрицателен заряд) се движи в противоположна посока на стрелката за положителния ток. Създадено от Уили МакАлистър.

Видео транскрипция

Когато започнем да изучаваме електричеството, трябва да получим представа за това какво е токът и какво е напрежението. В две по-ранни видеа говорих за понятията ток и напрежение и какво означават те. Когато говорихме за тока, най-лесно е да го опишем, като говорим за проводници. Да кажем, че тук имаме един меден проводник. Говорим за един меден проводник и в него има електрони. Знаем, че те имат отрицателен заряд. Ако към тях приложим напрежение, тези електрони ще се движат в някаква посока, ето така. Ако приложа "плюс" напрежение тук и "минус" напрежение тук, електроните биват отблъснати от "минус" напрежението и са привлечени към "плюс" напрежението. Това се нарича електронен ток. Като говорим за тока във връзка с това, което се случва в един проводник, е по-логично да разглеждаме тока като движението на тези електрони. Когато говорим за това, говорим специално за това, че тук има електронен ток. В същото време това, което казах в онова видео – и ще го кажа отново – е, че общоприетата практика за описването на тока е тази. Тя се нарича конвенционална посока на тока. Общоприетата практика, по която сме работили стотици години, е че токът е в посоката, в която ще се движи един положителен заряд, ако тук имаше положителен заряд. Когато говорим за ток отсега нататък, той винаги ще е конвенционалният ток и всъщност дори не е нужно повече да споменаваме "конвенционален", това е просто ток. Токът е в посоката, в която се движат положителните заряди. Ако говорим за електронен ток, тогава ще използваме думата – електронен ток. Да си припомним, когато говорихме за напрежението... Използвахме от една аналогия. Тя беше с електрони, търкалящи се надолу по един планински връх. Това е планината ни, помниш ли? Създадох батерия, или друг източник на напрежение като това, и казахме, че батерията "изпомпва" енергични електрони и после те "се търкалят" надолу по един хълм. Търкалят се надолу по хълма и се връщат в положителния полюс на батерията. Когато създаваме електрически вериги, поставяме неща на пътя на този електрон и тук създаваме електрическите си вериги. Електронният ток се движи в тази посока надолу по хълма. Посоката на конвенционалния ток, или посоката на тока, е насам. Ще преначертая веригата и батерията. Ще преобърна батерията, така че положителният полюс да е отгоре, и ще поставя електрическата си верига от тази страна, ето така. Това е веригата, която току-що създадох. Нека свържем тези вериги, ето така. Това е "плюс" страната на батерията, това е "минус" страната. "Плюс" страната или положителният полюс се чертае с дългата чертичка, а "минус" страната или отрицателният полюс се чертае с късата чертичка. Посоката на конвенционалния ток, или просто посоката на тока, е в тази посока. От положителния полюс към отрицателния полюс. Отсега нататък това имаме предвид под "ток". И знаем, че електроните са тук. Те се движат насам, ето така, но това не е проблем. Това е номенклатурата за конвенционалния ток, или просто за тока.