If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна скорост (големина и посока) чрез графики

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Куче тича по права линия, за да хване топка. Движението му е показано на следната графика на хоризонталната му позиция x като функция на времето t.
Графика на x (в метри) като функция на t (в секунди). Графиката пресича ординатата в 1 m, а правата линия минава през точките (4; 2) и (8; 3).
Каква е средната скорост на кучето между моментите t=2 s и t=6 s?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?