If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Урок 1: Нотна стойност, трайност на тоновете и размер

В тази поредица ще научиш повече за някои от основните понятия в музиката. Създадено от All Star Orchestra.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нотата обозначава височината и трайността на музикален звук. Ще започнем с трайността (продължителността). Тук има пет нотни трайности. Цяла нота, която е окръжност. Половина нота, която е окръжност с вертикална чертичка. Две половини ноти са равни на една цяла нота. Четвъртина нота е като половина нота, но е запълнена. Две четвъртини са равни на една половина нота. Четири четвъртини са равни на цяла нота. Осмина нота е като четвъртина, но с камшиче. Две осмини се равняват на четвъртина нота. Четири се равняват на половина нота, и осем са равни на цяла нота. Шестнадесетина нота прилича на осмина, но с две камшичета. Моделът е същия. Две шестнадесетини са равни на една осмина. Четири шестнадесетини се равняват на една четвъртина и т.н. Камшичетата могат да бъдат съединени, а вертикалните чертички да сочат нагоре или надолу, без никаква промяна на трайността. Нека погледнем как тези ноти се прилагат в музиката. Ще започнем с размера. Този е четири четвърти (четири четвъртини). Горното число показва означава колко импулса (удара, времена) има във всеки такт. Долното число означава на каква нота е равен един импулс (удар). Ако напишем четири четвъртини в размер четири четвърти, тактът свършва и добавяме тактова черта. Ако повторим същото, сме написали два такта. (на английски има две думи за такт). Нека използваме петте нотни трайности в размер четири четвърти. Цялата нота има четири удара. Ако намерите цяла нота в музика с размер четири четвърти, бихте изсвирили или изпели една единствена нота, която трае цял такт. Половина нота е половин от цялата нота, т.е. два удара. Нека изслушаме бавната част в началото на симфонията "Из новия свят" от Дворжак. В тези петолиния на медните духови инструменти има три такта с половини ноти и след това един такт с цяла нота. ["Симфония No 9 Из новия свят" от Антонин Дворжак]