If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Урок 3: Двувременни и тривременни метруми (размери), ауфтакт/непълен такт

Създадено от All Star Orchestra.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Досега говорихме за нотни трайности в четири четвърти. Четири четвърти (4/4) е метрумът, понякога наричан 4/4 размер или 4/4 такт. Размер 4/4 може да се запише и с главната латинска буква "C", която идва от думата "common", и означава "често срещан". Размер 4/4 и главната буква "C" са взаимозаменяеми записи на един и същ размер. Нека разгледаме и други често срещани размери. Две втори (2/2) означава две времена в един такт и едно време се равнява на половина нота. Един такт в 4/4 е равен на един такт в размер 2/2, като изключим това, че мерната единица за време в 2/2 е половина нота, а в 4/4 е четвъртина нота. И в двата случая в един такт може да има 4 четвъртини ноти, или 2 половини, или 1 цяла нота, или 8 осмини ноти и т.н. Размер 2/2 може да се запише с главна буква "C", както вече видяхме, но с отвесна черта, минаваща по средата. Има още два често срещани размера с двувременно звучене. Те са две четвърти (2/4) и две осми (2/8). При размер 2/4 едно време се равнява на четвъртина нота, а при размер 2/8 едно време се равнява на осмина нота. Маршовата музика обикновено е в размер 2/4. Нека чуем откъс от третата част от Симфония No 4 от Чайковски, която е в размер 2/4. ("Симфония No 4" от Пьотър Илич Чайковски) В началото на тази част на струнните инструменти се свири чрез придърпване на струните. Ефектът се нарича "пицикато". Те свирят само осмини ноти. Размерът е 2/4. ("Симфония No. 4" от Пьотър Илич Чайковски) Сега ще чуем откъс от "Празнична академична увертюра" на Брамс. Да погледнем партията на фагота, която е в размер 2/4. В този откъс Брамс редува четвъртини и осмини ноти. ("Празнична академична увертюра" от Йоханес Брамс) Всички метруми (размери), които разгледахме досега, са двувременни, т.е. тактува се на две, и броят на времената е кратен на две. Сега ще разгледаме тривременни метруми (размери), при които се тактува на три. Най-често срещаните са: три четвърти (3/4), три осми (3/8), шест осми (6/8), девет осми (9/8) и дванадесет осми (12/8). Размер 3/4 означава три времена в един такт, а четвъртина нота е равна на едно време. Виждаме, че във втората част на Петата симфония от Шостакович, размерът, или тактовият показател, е 3/4. Мелодията, която свирят виолончели и контрабаси, е много изчистена. В първия такт има четвъртина нота, четвъртина пауза, четвъртина нота. Във втория такт има три четвъртини ноти. Третият и четвъртият такт имат по една четвъртина нота, две осмини и още една четвъртина. Пети и шести такт имат само осмини. Седмият има четвъртина и четири осмини ноти. Осмият има четвъртина и четири осмини. Девети и десети такт имат по три четвъртини ноти. След това, в такт 11 и 12, влизат валдхорни, изсвирват половина нота, две осмини, отново половина нота и две осмини. ("Симфония No 5" от Дмитрий Шостакович) Сега отново ще чуем пример за размер 3/4, но усещането този път ще е много различно. Произведението се нарича "Черен лебед" и е на американския композитор от китайски произход Брайт Шън. Брайт Шън се опира върху една прекрасна творба за пиано, интермецо на композитора Йоханес Брамс и я разработва за цял оркестър. Този процес се нарича оркестрация. Произведението на Брайт Шън е в размер 3/4, но звучи много по-нежно и по-бавно от симфонията на Шостакович, която чухме. Започва с ауфтакт/непълен такт. В началото има две осмини ноти, които предшестват първия пълен такт. Този непълен такт се нарича ауфтакт или предтакт. ("Черен лебед" от Брайт Шън) Размерът 3/4 е често срещан при валсовата музика. Този откъс от втора част на "Симфония No 3" от Роберт Шуман звучи почти като валс. Забележи, че също започва с ауфтакт, състоящ се този път само от една осмина нота. ("Симфония No 3" от Роберт Шуман) Размер 3/8 прилича на 3/4, но при 3/8 едно време се равнява на осмина нота, докато при 3/4 едно време се равнява на четвъртина нота. Това е втората част на Пета симфония от Бетховен. Забележи, че размерът е 3/8, и отново се започва с ауфтакт, в който има шестнадесетина нота с точка и тридесетивторина нота. ("Симфония No 5" от Лудвиг ван Бетховен) Три втори (3/2) е по-рядко срещан размер и показва, че има три времена в един такт и половина нота получава едно време. Нека да чуем откъс от заключителната част от балета "Жар птица" от Игор Стравински, написана в 3/2. ("Жар птица" от Игор Стравински)