If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Класическа Гърция

Задача

Прочети откъса и отговори на въпроса.
"Дали има някой, който е предназначен по природа да бъде роб, и за когото това състояние е удобно и правилно? Или по-скоро робството е в противоречие с природата? Не е трудно да се отговори на този въпрос и от гледна точка на разума, и от гледна точка на фактите. Това, че някои трябва да управляват, а други да бъдат управлявани, е не само необходимо, но и удобно; от часа на своето раждане някои носят белега на подчинението, други на властта....Отново, мъжът е по природа по-висш, а жената е по-нисша; единият управлява, а другият е управляван; този принцип на необходимостта се отнася за цялото човечество."
От Аристотел: Политика: За робството, написано ок. 330 г. пр.н.е.
Възгледите, изложени в този откъс, могат да се разглеждат като доказателство за кои характеристики на древногръцкото общество?
Избери един отговор: