If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:17

Упражнение за определяне на линията на най-доброто приближение

Видео транскрипция

Намери най-добре пасващата права, или отбележи, че няма линейна връзка. Да видим, имаме множество точкови данни и искаме да намерим права, която най-добре показва връзката между данните. Това изглежда малко сложно, защото ако пренебрегнем тези три точки долу, може би можем да направим права, която изглежда така. Изглежда, че е добро приближение за зависимостите, въпреки че зависимостта не е кой знае колко силна. И ако пренебрегнем тези две точки тук, може би бихме моли да направил нещо такова. Но не можем просто да пренебрегваме точки. Следователно бих казал, че всъщност тук нямаме най-добре съответстваща права. Нека проверя отговора. Да опитаме с още няколко такива задачи. Това е нещо подобно, пак търсим най-подходящата права. И пак изглежда, че няма такава – мога да направя това, но тогава пренебрегвам тези две точки. А ако направя нещо такова, ще пренебрегна тези точки. Следователно не съществува най-близко съответстваща права. Нека опитаме с още един пример. Тук изглежда, че имаме много ясна зависимост. И мога да опитам да намеря по-добра права от тази. Изглежда, че нещо такова се връзва с тази права, която описва връзката между данните доста добре. Мога да преместя това малко надолу, ето така. Нека проверя отговора си. Съществува най-подходяща права. И проверявам отговора. Бил съм прав.