If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Трансформация на Лаплас от функцията sin(at) (част 2)

Втора част на видеото за намиране на трансформацията на Лаплас от функцията sin(at). Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здравей отново. В предишния урок преполовихме трансформацията на Лаплас от синус от a по t и сега ще продължим. Ето това беше определението на трансформацията на Лаплас за синус от a по t. Казахме също, че това е равно на у. Това ще ни е полезно, тъй като ще извършим интегриране по части два пъти. Вече направих едно интегриране по части, после още едно. Засега игнорираме границите на интеграла. Ще го разглеждаме само като неопределен интеграл. И след като намерим у – нека просто да кажем, че у е неопределена версия на всичко това – тогава можем да преминем към определяне на границите. Стигнахме дотук и установихме, че след две много внимателни интегрирания по части, че това (посочва интеграла) е нашето първоначално у. Ако поставя ограниченията на интеграла, това е трансформацията на Лаплас от синус от a по t, нали така? Това е първоначалното ни у. Ще сменя цвета, за да е по-интересно, „това е равно на... всъщност на у (Сал зачерква интеграла с жълто и пише отдолу у).“ Нали така? Такова беше първоначалното определение. Да добавим а на квадрат върху s на квадрат, по у, към двете страни на равенството. Това става равно на у плюс.... добавям целия този израз към двете страни на равенството... плюс а на квадрат върху s на квадрат, по у, равно на... този член вече го няма – равно на всичко това. Нека опитаме да опростим. Да изнесем пред скоби... е на степен минус (s по t), всъщност нека е минус е на степен минус (s по t), умножено по... в скобите остава 1 върху s синус от at, минус 1 върху s на квадрат, по косинус от at (Сал прави грешка. Коефициентът пред cos(at) е плюс а (не е минус 1) върху s на квадрат )“ Надявам се да съм бил внимателен. Можем да добавим коефициента. Получаваме 1 плюс, а на квадрат върху s на квадрат, по у. Но това е същото като s на квадрат върху s на квадрат плюс а на квадрат, върху s на квадрат. Това е s на квадрат плюс а на квадрат върху s на квадрат, по у, равно на минус е на степен минус st, умножено с цялото това нещо: 1 върху s по синус от at, минус 1 върху s на квадрат, по косинус от at. (Сал не забелязва грешката си. Коефициентът пред cos(at) е плюс а (не е минус 1) върху s на квадрат)“ И тъй като навсякъде интегрираме спрямо dt, това е само константа, нали? Можем да кажем, че константа по примитивната функция е равно на това. Сега е добър момент да определим границите. Нали? Ако тук имаше t, щеше да се наложи да ги изнеса от едната страна. Тъй като аргументите t участват в определянето на границите на нашия несобствен интеграл. Нека сега да изчислим този израз за дадените граници (загражда израза на екрана). Можеше да оставим това и за по-късно, но все някога ще трябва да го изчислим. Засега изнесохме този член пред скоби. Но да се върнем. Да изчислим заградения израз от 0 до безкрайност. Това може да опрости нещата. Да изчислим дясната страна на това равенство при безкрайност: колко е е на степен минус безкрайност? Ще бъде 0. Доказвали сме го много пъти. А когато клони към нула откъм отрицателните числа, отново стойността ще се приближава до 0. Колко е синус от безкрайност Синусоидата непрекъснато слиза и се изкачва между минус 1 и плюс 1, нали си я представяш, както и графиката на косинус. Това означава, че този израз е ограничен, следователно неограниченият множител има по-голяма сила. Ако ти е любопитно, провери графиката му. Неговата крива сякаш обгръща синусоидата и я смачква към нулата. И така, границата при безкрайност е равна на нула. Това звучи логично, нали? Този множител е ограничен между минус 1 и 1, а този множител много бързо се приближава до нулата. Това прави 0 по нещо, което е ограничено между 1 и -1. Виж го и по друг начин: най-голямата стойност на този член е 1 по стойността на коефициентите отпред, а другият член е 0. Така произведението е същото като 0 по 1. Вече отделих много внимание на това. Можеш да го разгледаш самостоятелно. Сега вадим цялото това нещо, изчислено при 0. Колко е числото е на степен минус 0? Знаем, че е на степен минус 0 е равно на 1. Нали така? Това става е на степен 0. Вадим минус 1, значи става плюс 1, по... синус от 0 е 0, –1 върху s квадрат по косинус от 0. Колко е това? (не е –1 върху s квадрат, а +а върху s квадрат) Да видим. Косинус от 0 е равно на 1, става минус 1 върху s на квадрат, умножено по 1. Цялото е равно на минус 1 върху s квадрат. Мисля, че съм направил някаква грешка, защото не бива числото да е отрицателно. Да проследим какво направихме. Може би това число не е отрицателно? И така... тук е безкрайност... Цялото това е нула. Като заместим тук с нула, това става минус 1. Да. Значи или тук има плюс или това е плюс. Хайде да си намеря грешката. е на степен минус st... ето къде е грешката! Точно тук горе. Като изнесох пред скоби минус е на степен минус st. Добре, че го открихме. Това прави 1 върху s по синус от at. Но като изнеса минус 'е' на степен минус st това става плюс. (Сал е забелязал грешката си, поправя знака на 1 върху s на квадрат, но не забелязва, че 1 трябва да е `а`.) Тук имаше минус, но го изнасям пред скобите, затова тук става плюс. Това трябва да е плюс. Радвам се, че открихме грешката лесно. Значи това става плюс. Това също става плюс. Е, добре. Щеше да е тъжно след два урока работа да получим грешен отговор. Да се върнем на решението. Сега имаме s на квадрат плюс а на квадрат, върху s на квадрат, умножено по у, равно на това. Умножаваме двете страни по s на квадрат върху s на квадрат плюс а на квадрат. Получаваме у равно на 1 върху s на квадрат... само да проверя дали това е вярно, това е 1 върху s на квадрат, у е равно на едно върху s на квадрат, умножаваме по s на квадрат, върху s квадрат плюс а квадрат. Тези се съкръщават. Нека пак да проверя дали е вярно. Защото нещо ме съмнява. Да, ето тук. Виждам грешката. Всичко е в този член. Дано грешките ми да не те объркват, но виждаш как се случват нещата в реално време. И аз, като всеки човек, правя грешки. И този път направих същата грешка по невнимание. Изнасям пред скоби е на степен минус st, значи тук е плюс. Но това беше а върху s на квадрат. Значи тук е а, вместо 1. (Сал забелязва втората си грешка и я поправя) И тук имам а. И тук е а. И тук също е а. Също и тук. Нали така? Тук имаме а. И това е правилният отговор. а върху, s на квадрат плюс а на квадрат. Надявам се, че не обърках твърде много с тези грешки. Такива неща се случват, ние интегрирахме по части два пъти с различни променливи. И все пак, вече сме готови да добавим важен ред в нашата таблица с трансформации на Лаплас. Той е, че трансформацията на Лаплас... тази скоба е излишна... Ще го направя отново. Трансформацията на Лаплас от синус от аt е равна на а върху s на квадрат плюс а на квадрат. Това е много важен ред в таблицата. За теб може да е добро упражнение да опиташ по същия начин, чрез интегриране по части на два пъти да опиташ да намериш трансформацията на Лаплас от косинус at. Дори ще ти подскажа. Тя е равна на s върху s на квадрат плюс а на квадрат. Получава се хубава симетрия. И така, стигнахме до края на този урок. Беше доста изморително. Затова спирам тук и ще се видим в следващия урок.