Основно съдържание

Диференциални уравнения

Започни
Въведение в диференциалните уравнения

Как е различно едно диференциално уравнение от обикновено такова? Решението е функция (или клас от функции), а не число. Как ти се харесвам сега (това би казало диференциалното уравнение в отговор на твоя шок)!
Започни да учиш