If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Охлаждане чрез изпарение

Изпарително охлаждане. Защо потенето те разхлажда.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ако си като повечето хора, тялото ти най-вероятно се поти, когато е топло, когато се намираш в топла среда. Сигурно осъзнаваш, че тялото се поти, за да се охлади, за да се предпази от прегряване. Но сигурно се чудиш: "Как става това?" "Какво точно причинява охлаждането?" Простият отговор е, че всъщност се осъществява термохимичен процес, можем да го наречем и телесен процес, който се нарича изпарително охлаждане. Изпарително охлаждане. В основата му стои идеята, че докато се изпарява водата, в случая – капките пот – тялото ти се охлажда. И тук възниква въпросът – как точно се случва това? Нека се опитаме да си го представим. Да кажем, че това е ръката ти. Рисувам я тук, давам най-доброто от себе си. Ето, нарисувах я набързо тук. Това е ръката ти, по нея има капки пот. Да кажем, че средата е гореща. Затова ръката се изпотила ето тук. И ако разгледаме под микроскоп тези капки, ако наистина се доближим до тях, ще видим молекулите на водата, тъй като потта е основно H2O. Тя е основно вода. Когато говорим за температурата на нещо, всъщност става дума за средната кинетична енергия. Всяка отделна молекула има своя собствена кинетична енергия. Те всички подскачат в различни посоки и пренасят енергията по различни начини. Нека си го представим. Може би тази молекула има висока кинетична енергия. Движи се в тази посока. Тази има по-малка кинетична енергия, движението е в тази посока. Тази има средновисока кинетична енергия, движи се в тази посока. А тази може би има наистина висока кинетична енергия и се движи в тази посока. Вече обсъдихме водородните връзки във водата между частично отрицателната страна и частично положителната страна. Това държи водата заедно, тъй като тези неща преминават и текат едно край друго. Водата притежава свойството кохезия заради водородните връзки. Не забравяй, че говорим за средната кинетична енергия, но дори при стайна температура, когато средната кинетична енергия не е толкова висока, може да се появят отделни частици, отделни молекули с доста висока кинетична енергия. И ако са на правилното място, ако са близо до повърхността и кинетичната им енергия е достатъчно висока, че да разкъсат водородните връзки със съседните молекулите на водата и да преодолеят налягането на атмосферата... Да кажем, че това тук са молекулите на въздуха. Но ако тази молекула успее да се измъкне, а ето тези не я блъснат обратно надолу, към "капана" от водородните връзки, тогава молекулата може реално да се измъкне и да се отдели като водни пари. Да премине в газообразно състояние. Тя ще е толкова далеч от другите водни молекули, че вече няма да формира водородни връзки с тях. Какво се случва при този процес на изпарение? Ако частиците с най-висока кинетична енергия, или някои от частиците с най-висока енергия, успеят да се измъкнат, какво ще стане със средната кинетична енергия? Когато избягат молекулите с най-висока кинетична енергия, а именно при тях има най-голяма вероятност да избягат, тогава средната кинетична енергия се понижава. Казано с други думи – температурата ти се понижава, защото когато тези молекули преминават във водна пара, това са молекулите с най-висока кинетична енергия, прехвърлена им е енергия и те се отделят от останалите. А тези молекули, които остават, ще имат по-ниска средна кинетична енергия. И ще се запиташ: "Но как това охлажда ръката ми?" Ръката ти също е направена от молекули. Да кажем, че това е повърхността на ръката ти, това са молекулите. Те имат средна кинетична енергия, тоест трептят на едно място. Не трябва да пропускаме, че те са в твърдо агрегатно състояние. Нека го нарисувам тук. Те вибрират ето така и са свързани помежду си по някакъв начин. В момента няма да обяснявам подробно точно какви са тези молекули. А тук имаме водни молекули, които са на повърхността. Ще нарисувам нещо като напречно сечение. Ще нарисувам водните молекули. Ще ги нарисувам в синьо. Ето това тук е молекула H2O, това също е молекула Н2О. И това е молекула H2O. И между тези молекули има водородни връзки. Когато водните молекули с висока кинетична енергия избягат, да кажем, че ето тази успее да избяга, тогава средната кинетична енергия на останалите се понижава. Така че температурата спада. И молекулите на твоето тяло, тези, които са повишили кинетичната си енергия и трептят и подскачат заради това, което се случва в тялото ти, те трептят и се удрят във водните молекули и повишават тяхната кинетична енергия. Тези с най-висока кинетична енергия могат да избягат. Можем да погледнем процеса така – цялата топлина се използва, за да позволи на отделните водни молекули да избягат и да се превърнат във водна пара. И така топлината напуска тялото ти, което предизвиква охлаждане. Охлаждането се случва, понеже топлината наистина напуска тялото. Ето това означава изпарително охлаждане. Така работи изпарителното охлаждане.