If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:14

Видео транскрипция

Ако си като повечето хора, тялото ти най-вероятно се поти, когато е топло, когато се намира в топла среда. Сигурно осъзнаваш, че тялото се поти, за да се охлади, за да се предпази от прегряване. Но сигурно се чудиш: "Как става това?" "Какво точно причинява това?" Простият отговор е, че всъщност се осъществява химичен процес, можем да го наречем и телесен процес, който се нарича изпарително охлаждане. Изпарително охлаждане. В основата му стои идеята, че докато се изпарява водата, в случая - капките пот - тялото ти се охлажда. И тук възниква въпросът - как точно се случва това? Нека се опитаме да си го представим. Да кажем, че това е ръката ти. Рисувам я тук, давам най-доброто от себе си. Ето, нарисувах я набързо тук. Това е ръката ти, по нея има капки пот. Да кажем, че средата е гореща. Затова ръката се изпотила ето тук. И ако се вгледаме в тези капки, ако наистина се доближим до тях, ще видим съставни молекули на водата, тъй като потта е основно H2O. Тя е основно вода. Когато говорим за температурата на нещо, всъщност става дума за средната кинетична енергия. Всяка от индивидуалните молекули има своя собствена кинетична енергия. Те всички подскачат в различни посоки и пренасят енергията по различни начини. Нека си го представим. Може би тази молекула има висока кинетична енергия. Движи се в тази посока. Тук има по-малка кинетична енергия, движението е в тази посока. Тази има средно висока кинетична енергия, движи се в тази посока. А тази може би има наистина висока кинетична енергия и се движи в тази посока. Вече обсъдихме водородните връзки във водата между частично отрицателната страна и частично положителната страна. Това държи водата заедно, тъй като тези неща преминават и текат едно край друго. Това, което дава на водата кохезия, са водородните връзки. Не забравяй, че говорим за средната кинетична енергия, но дори да сме на стайна температура и средната кинетична енергия да не е толкова гореща, може да се появят самостоятелни частици, самостоятелни молекули, с доста висока кинетична енергия. И ако са на правилното място, ако са близо до повърхността и кинетичната им енергия е достатъчно висока, че да разкъсат водородните връзки със съседните молекулите на водата и да преодолеят налягането в атмосферата... Да кажем, че това тук са молекулите на газа. Но ако тази молекула успее да се измъкне, а ето тези не я блъснат обратно надолу, към водородните връзки, тогава молекулата може реално да стане свободна и да стане водна пара. Да приеме газообразно състояние. Тя ще е толкова далеч от другите водни молекули, че вече няма да формира водородни връзки. Какво се случва чрез този процес на изпарение? Ако частиците с най-висока кинетична енергия, или някои от частиците с най-висока енергия, успеят да се измъкнат, какво ще стане със средната кинетична енергия? Когато избягат нещата с най-висока кинетична енергия, а именно при тях има най-голяма вероятност да избягат, тогава средната кинетична енергия се понижава. Средната кинетична енергия се понижава. Казано с други думи - температурата ти се понижава. Температурата ти се понижава, защото тези молекули се превръщат във водна пара. Това са молекулите с най-висока кинетична енергия, прехвърлена им е енергия и те избягват. А това, което остава, ще има по-ниска кинетична енергия. И ще се запиташ "Е, как това охлажда ръката ми?" Ръката ти също е направена от молекули. Да кажем, че това е повърхността на ръката ти, това са молекулите. Те имат средна кинетична енергия, тоест трептят на едно място. Не трябва да пропускаме, че те са твърди. Нека го нарисувам тук. Те вибрират ето така. И са свързани помежду си по някакъв начин. В момента няма да обяснявам подробно точно как са свързани. А тук имаме водни молекули, водни молекули, които са на повърхността. Ще нарисувам нещо като напречно сечение. Нека нарисувам водните молекули. Ще ги нарисувам в синьо. Ето това тук е H2O. H2O. Това е H2O. И това е H2O. И между тях има водородни връзки. Когато водните молекули с висока кинетична енергия избягат, да кажем, че ето тази успее да избяга, тогава средната кинетична енергия на останалите се понижава. Така че температурата спада. И молекулите на твоето тяло, тези, които са загрели, могат да трептят и подскачат, заради нещо, което се случва в тялото ти, те трептят и се удрят във водните молекули и повишават тяхната кинетична енергия. Тези с най-висока кинетична енергия отново могат да избягат. Можем погледнем процеса така – цялата топлина се използва, за да позволи на самостоятелните водни молекули да избягат и да се превърнат във водна пара. И така топлината напуска тялото ти, което предизвиква охлаждане. Охлаждането се случва, понеже топлината наистина напуска тялото. Ето това означава изпарително охлаждане. Така работи изпарителното охлаждане.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген