If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Биологична библиотека > Раздел 21

Урок 1: Още за ДНК и РНК

Регулация на генната експресия и клетъчна специализация

Задача

trp оперонът в E. Coli е координирано контролирана група гени, включена в биосинтеза на триптофан. Триптофанът действа като корепресор на оперона, което означава, че се свързва с и активира trp репресорния протеин. Това свързване е по-вероятно да се случи, когато в клетката има висока концентрация на триптофан.
Следната диаграма представя гените и регулаторните последователности на trp оперона.
Следните символи представят макромолекулите, участващи в регулацията на транскрипцията на trp оперона.
Коя от следните диаграми най-добре показва регулацията на trp оперона, когато нивата на триптофан са високи?
Избери един отговор: