If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 16

Урок 1: Окислително-редукционни процеси

Упражнявай определянето на степен на окисление

Определяне на степента на окисление в магнезиев оксид и магнезиев хидроксид.  Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече знаем какво е окисление и редукция и искам да се упражним, за да се уверим, че наистина можем да определяме степените на окисление на атомите, които образуват дадена молекула. Нека имам магнезиев оксид, който се използва в цимента. Има и други приложения. Това е магнезиев хидроксид, който се използва като антиацидно лекарство. Както и в дезодорантите. Искам да помислиш, и те окуражавам да спреш видеото сега, когато имаш тези две молекули, тези две съединения, и това, което знаем от периодичната таблица, да се опиташ да намериш степените на окисление за всяко от тези съединения. Вярвам, че направи опит. Сега да го направим заедно. Първо, магнезият. Той е ето тук. Това е втора група. Той е алкалоземен метал. Има два валентни електрона. Той не е твърде електроотрицателен. Знаем, че елементите от втора група имат два валентни електрона, които са склонни да отдават. Ако трябваше да образува йонни връзки, или да образува йони, той вероятно ще отдаде два електрона. Тогава ще има заряд плюс 2. Магнезият обикновено има степен на окисление 2+. От другата страна на периодичнататаблица е кислородът, в седма група. Той има шест валентни електрона. Той е много електроотрицателен, затова на него е кръстен процесът окисление. Той придърпва електрони от другите елементи. Кислородът обича да взима два електрона. Затова обикновено всички елементи от тази група, но най-вече кислородът, взима два електрона от някого. Ако в началото е неутрален и вземе два електрона, не е чудно, че кислородът има степен на окисление 2–. Сега изглежда нещата ще се получат. Магнезият би могъл да има степен на окисление 2+. Когато го напишеш тук отгоре, прието е да се запише знак + след цифрата 2. Кислородът може да има степен на окисление 2–. Това е логично, като се има предвид общия заряд на молекулата. +2 плюс –2 е 0. Това е логично. Имаме неутрална молекула като цяло. Не само в този случай степента на окисление е хипотетичен йонен заряд, ако това бяха йонни връзки, това щеше да бъде йонно съединение. Кислородът действително приема два електрона. И магнезият действително отдава два електрона. Степените на окисление описват какво би станало ако имаме йонно съединение. Сега да видим магнезиевия хидроксид. Магнезият, както преди, има степен на окисление, която се определя от склонността му да отдава два електрона. Той би имал степен на окисление 2+, Което означава, че целият хидроксиден анион... Нека само кажа хидроксид засега. Или ще кажа хидроксиден анион. Малко избързах... това е хидроксид, тази част от молекулата вдясно, от това, което съм написал тук, за да бъде молекулата неутрална, това трябва да има степен на окисление 2–. Но какво означава това? Тук имаме два хидроксида. Забележи тази двойка тук. Всеки от тези хидроксиди има заряд минус 1, или 1–, бих могъл да кажа така, общата степен на окисление на двата заедно трябва да неутрализира магнезия. И това изглежда логично. Понеже кислородът има степен на окисление 2–, а водородът има степен на окисление 1+. Всяка хидроксидна част на молекулата има обща степен на окисление минус 1. Но ние имаме две такива. Така че общата степен на окисление на тази част от молекулата на съединението е минус 2, което неутрализира плюс 2 на магнезия. Още веднъж, това е логично.