If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разбиране на календарната система

Разлика между пр.Хр., пр.н.е., сл.Хр. и сл.н.е. Малко и за раждането на Христос. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това тук е фреска от Рафаел на Платон с най-добрия си ученик, Аристотел. Може да познаваш тези хора – или пък не – но те, заедно с учителя на Платон, Сократ, се смятат за бащите на западната философия. Но не за това е нашето видео. Това всъщност е просто малко видео за различните дати или, може би по-добър начин да мислим за това, за различните начини да уточняваме датите или да датираме нещата. Ако потърсиш кога е роден Платон, може да видиш или 428, или 427, но ще изберем 428. Ако потърсиш кога е роден Платон, може да го видиш записано като 428 пр. Хр. или като 428 пр. н. е. И естественият въпрос е каква е разликата? И двете имат "преди", но едното е с "Хр.", а другото с – "н.е." Това е една и съща година. А отговорът е, че тези се отнасят до точно една и съща година в историята, но акронимите, които виждаме, се отнасят за различни неща. пр. Х. (BC) означава преди Христа. Тоест ако датата е записана 428 пр. Х. (ВС), смята се, че това означава, че е 428 години преди раждането на Христос. И след малко ще видим защо това не е напълно правилно, но се смята така. Ако някой напише "пр.н.е." (ВСЕ), той казва нещо много различно. "пр." (В) означава преди. Но "н.е."(СЕ) вече не означава Христос, а означава новата ера. Въпреки че вече не се отнася до Христос – и целта тук е това да е по-малко религиозно от термина "преди Христа" – пак придава значение на раждането на Христос, понеже казва, че новата ера е времевия период след раждането на Христос, като след малко ще видим, че това не е напълно точно. Но са една и съща система за датиране. Едната не се отнася директно до Христос, едната се отнася директно до Христос. Подобно, това тук е рисунка на Христофор Колумб. И ако погледнеш книгите по история кога е било първото му плаване и кога за пръв път се появява в Новия свят, намирайки остров на Бахамите, ще го видиш записано или като 1492 сл. Хр., или 1492 сл. н. е. И, отново, всички тези се отнасят до една и съща година, просто използват различни акроними. Единият от тях е малко по-религиозен, или по-ясно се отнася до Христос. А другият е малко по-малко религиозен. Когато видят английското обозначение AD (което се използва за "сл. Хр.), много хора мислят, че се отнася за "след смъртта", но не е така, понеже, ако помислиш за това, ако имаш години преди раждането на Христос и започнеш да номерираш години след смъртта му, как ще номерираш годините през живота му? Така че AD не означава "след смъртта на Христос". Означава Anno Domini, което буквално означава – anno е година, а domini означава, в случая, Бог или на Бог. Тоест това е годината на Бога или годината на нашия Бог. Тоест са годините след раждането на Христос. И 1 Anno Domini (AD) ще е годината на раждането на Христос. А не след смъртта му. Това означава Anno Domini, буквално, годината на Бога. Тоест, годините след като е бил роден Христос, като година 1 изрично започва с неговото раждане. След малко ще видим, че това не е напълно вярно. "сл. н. е." (СЕ) означава "след новата ера". Отново, 1 сл. н. е. (СЕ) е същото нещо като 1 сл. Хр. (AD). Английският вариант на обозначението може да се запише и като AD 1492, и като 1492 AD – едно и също е. Когато кажем 428 пр. Хр. (ВС), това предполага, че говорим за 428 години преди раждането на Христос. 1492 сл. Хр. (AD) предполага, че това е 1492 години след раждането на Христос. Но реалността е, че не сме напълно сигурни кога е бил роден Христос. Тоест тези не са напълно точни. Колумб не е преплавал Атлантическия океан точно 1492 години след раждането на Христос. Много историци поставят раждането на Христос около 7 пр.Хр. до 2 пр. Хр., или пр.н.е., в зависимост от това как искаш да го разгледаш. Помни, пр. Хр. (ВС) е преди Христа, което е малко иронично, понеже говорим за реалното раждане на Христос. пр.н.е. (ВСЕ) е преди новата ера. И историците поставят смъртта му през около 30 до 36 сл. Хр. (AD), или в новата ера (СЕ). Някои хора очевидно не харесват това ВС. Не харесват механизма на обозначаване с ВС, AD, понеже изрично се отнася до Христос във всяка година. Това прави Христос централна фигура в цялата история. И те казват, че това очевидно е твърде християнски насочено. И ще предпочетат ситуацията с не дотолкова християнската система за надписване, при която използваш пр.н.е. (ВСЕ) и сл.н.е. (СЕ). Но много хора пак ще кажат, че... Първо, някои християни няма да харесат това, че премахваш директната референция към раждането на Христос или годините след раждането на Христос. Но дори тук някои хора ще се оплакват, че въпреки че правиш директна отпратка, че това е преди новата ера или след новата ера, въпреки че премахваш директната препратка, това пак прави раждането на Христос централно нещо в цялата история. Но това е общоприетата практика, без значение дали хората я харесват, за да можем да имаме една и съща отправна точка и логистично е трудно да я променим, защото всеки използва това. Всъщност става въпрос само за букви, за която система за обозначаване ще избереш. Но цялата идея на това видео е да не се объркваш с пр. Хр. (ВС) и сл. Хр. (ВСЕ). И да не мислиш, че AD означава "след смъртта" – то означава Anno Domini, в годината на Бога, или годината на нашия Бог. А сл.н.е. (СЕ) означава от новата ера. Но и двете се отнасят до една и съща система за броене на годините – след Христа, след раждането на Христос, или това теоретично рождение на Христос, за което всъщност не сме сигурни кога се е случило. Вероятно не се е случило в началото на 1 сл. Хр. (AD), или 1 сл.н.е. (СЕ). И тези две неща се отнасят до една и съща посока във времевата линия. Едно последно нещо, което искам да изтъкна, е, че няма година 0. Ако вземеш която и да е от тези системи, нека се доближим до година 1. Има някаква точка, това теоретично рождение на Христос, която вероятно не е реалното рождение на Христос, но при тази теоретична точка – имаш 31-ми декември предишната година и изведнъж си в 1 януари 1 сл.Хр. или сл.н.е., в зависимост от това кое искаш да използваш. А годината преди това е била 1 пр.Хр. или пр.н.е., в зависимост от това кое искаш да използваш. В тази схема няма година 0. И последното нещо, което искам да подчертая, и може да ти се вижда очевидно – е, че колкото по-голямо число имаш тук, толкова по-назад във времето се връщаш. Понеже това ни казва колко години преди това теоретично раждане на Христос се е случило събитието. И, очевидно, колкото по-големи са числата тук, толкова по-напред отиваш в бъдещето. И ако искаш да откриеш колко години са изминали между раждането на Платон и преплаването на Колумб през Атлантическия океан, за да открие Новия свят, ще кажеш, че са били нужни 428 години, за да преминем от раждането на Платон към теоретичното рождение на Христос. И после имаш още 1492 години, преди Колумб да извърши това събитие. Тоест общият брой години ще е – ще направя това ето тук – 428 години, за да преминем от раждането на Платон до Христос и още 1492 години, преди плаването на Колумб. И, да видим, 8 + 2 е 10. Както можеш да видиш, исках да добавя малко изчисления в това видео. 1 + 2 + 9 е 12. И после имаме 9, 1 + 4 + 4. Тоест са изминали 1920 години между раждането на Платон и плаването на Колумб през Атлантическия океан.