Възможно ли е Вселената да бъде безкрайна, ако е започнала да се разширява преди 13,8 милиарда години?

Ако Вселената е безкрайна, тя винаги е била безкрайна. При Големия взрив тя е била максимално плътна. Точно оттогава гъстотата й е започнала да намалява, като се е увеличавало пространството й.
Представи си голям гумен лист, върху който зрънца пясък са разположени възможно най-близо едно до друго. Листът е двумерен модел на време-пространството, а пясъкът – на материята. Представи си сега как разтегляш листа така, че повърхнината му става все по-голяма. Пясъкът би станал по-малко плътен. Ако частиците пясък се привличат една към друга достатъчно много (чрез аналогични на гравитационното, електромагнитното, силно и слабо-ядреното взаимодействия), то въпреки увеличаването на пространстово ще се съберат в атоми/планети/галактики/звезди. Всяка галактика обаче ще се отдалечава все повече от всяка друга (ако предположим, че гравитационното привличане между галактиките е прекалено слабо, за да компенсира за за разширяването на пространството).
Сега си представи, че тази гумена повърхност е безкрайно голяма.
При безкрайността не може да се образува такова изкривяване, при което да се създаде хиперсфера с пространствено-времеви характеристики.
Зареждане