Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Освобождаване на невротрансмитери

Създадено от Матю Бари Йенсен.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В този клип ще говоря за това как невротрансмитерът се отделя в синапса. В последното видео говорихме за структурата на типичен химичен синапс с аксонално окончание като това, което съм нарисувал в зелено. То има синаптични везикули, пълни с невротрансмитер. Казахме, че на постсинаптичната мембрана на ефектроната клетка има рецептори за молекулите на невротрансмитера, но въпросът е как молекулите на невротранасмитера излизат от синаптичните везикули в аксоналното окончание, за да пресекат синаптичната цепка и да се свържат с рецепторите си. За да разберем как се отделят невротрансмитерите, трябва да поговорим за този нов вид йонен канал. Това са волтаж-зависимите калциеви канали. Говорихме за волтаж-зависими натриеви и калиеви канали, когато учихме за акционния потенциал, но в аксоналното окончание има и волтаж-зависими калциеви канали, които са много важни за отделянето на невтротрансмитери. Когато акционният потенциал се проведе през аксона и достигне аксоналното окончание, той променя мембранния потенциал на аксоналното окончание и отваря волтаж-зависимите калциеви канали. Когато волтаж-зависимите калциеви канали се отворят, калций навлиза в аксоналното окончание, защото концентрацията на калций е много по-висока извън неврона, отколкото вътре. Калцият ще навлезе и концентрацията му ще се увеличи в аксоналното окончание. Ще нарисувам няколко калциеви йона, в действителност има много. Увеличаването на калция в аксоналното окончание, когато волтаж-зависимите калциеви канали са отворени, води до промени в белтъците на синаптичните везикули и белтъците на пресинаптичната мембрана на аксоналното окончание. Те ще взаимодействат и ще се слеят, ще изтрият тези части от мембраната тук и ще нарисувам как тези две части се сливат. Сега вътрешността на синаптичния везикул е в контакт с външната среда на неврона, със синаптичната цепка. След това молекулите на невротрансмитера излизат от аксоналния терминал и стигат до синаптичната цепка, където сега има голямо количество невротрансмитер, а преди не е имало. Запомни, нарисувал съм синаптичната цепка прекалено голяма, в действителност тя е много малка, така че за невротрансмитерите не е проблем да преминат чрез дифузия през нея и да се свържат с рецепторите си на постсинаптичната мембрана на ефекторната клетка. Спомни си, че сме казвали, че информацията, която се съдържа в акционните потенциали е кодирана чрез честотата и продължителността на последоватлността на акционните потенциали, изпратени през аксона на неврона. Тази информация сега ще се превърне в количеството и продължителността, за която невротрансмитерът е в синаптичната цепка. Увеличаване на честотата на акционните потенциали, достигащи аксоналното окончание, ще доведе до повече отваряния на волтаж-зависимите калциеви канали, тогава повече калций ще навлезе в аксоналното окончание, а повишаването на концентрацията му в аксоналното окончание ще доведе до сливането на повече синаптични везикули с пресинаптичната мембрана. Така ще се отдели по-голямо количество невротрансмитер в синаптичната цепка. По-продължителна последователност от акционни потенциали ще доведе до отделяне на невротрансмитер за по-дълъг период от време, така че невротрансмитерът е в синаптичната цепка по-дълго време. По този начин информацията, кодирана в честотата и продължителността на последователността от акционни потенциали, се превръща в количество и продължителност на присъствие на невротрансмитер в синаптичната цепка. Тази информация се предава на ефекторната клетка чрез свързване на невротрансмитера с рецептори, броят на рецепторите, с които се свърже и продължителността на свързване зависят от количеството невротрансмитер в синаптичната цепка и продължителността, за която той е там. Когато поредицата от акционни потенциали спре, волтаж-зависимите калциеви канали се затварят, калцият спира да навлиза в аксоналното окончание и нормалният процес, който изнася калций извън неврона, бързо понижава концентрацията на калций в аксоналното окончание. Синаптичните везикули ще спрат да се сливат с пресинаптичната мембрана и ще спре отделянето на невротрансмитер.