If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:11

Видео транскрипция

Искам да направя едно кратко разяснение върху видеото за алкохолите. В това видео дадох пример с този алканол ето тук. Той има тройна връзка между петия и шестия въглерод, и просто искам да поясня, че всъщност той не се записва по този начин. Даже е грешно да се запише по този начин. Трябваше да го напиша по ето този начин. Виждаш, че единствената разлика между тези две формули, където започваме с въглерод едно, въглерод две, въглерод три... всичко изглежда еднакво. При четвъртия въглерод има карбоксилна група – всичко изглежда еднакво. Но при петия въглерод тук вместо да има пречупване нагоре, тук просто продължаваме направо към въглерод номер шест. Тук се намира нашата тройна връзка, между петия и шестия въглерод. И тук отиваме направо към седмия въглерод, който е свързан с два бромни заместителя, и после отиваме при осмия въглерод. Цялото нещо тук е, че ето тук, това е правилният начин да запишем тази тройна връзка. Тройната връзка определя линейната конфигурация, така че и от двете страни на тройната връзка трябва да продължим направо. Така че винаги, когато видиш... винаги, когато видиш формулата на някакъв алкин, тройната връзка трябва да води до права част в молекулата.