If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Гранична форма на критерия за сравнение

В някои случаи, в които критерият за сравнение не е убедителен, можем да използваме граничната форма на критерия за сравнение. Научи повече за това тук.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да си припомним изследването за сходимост чрез сравнение, за да видим къде може да ни е полезно, или може да не е толкова полезно, но за късмет, ще видим, че изследването за сходимост чрез сравнение е приложимо в много широк кръг случаи. Искаме да докажем, че този безкраен ред с общ член 1/(2^n + 1) за n = 1 до безкрайност е сходящ, как можем да го докажем? Всеки от тези членове е по-голям или равен на нула, и можем да съставим друг ред, в който всеки от съответните членове е по-голям от всеки от тези съответни членове. Този друг ред, например ми хрумва, че повечето хора се сещат за 1/(2^n), което е по-голямо от 1/(2^n + 1). Това е по-голямо от това, и можем да кажем, че е по-голямо или равно, категорично можем да кажем, че... ще го запиша, че е по-голямо или равно на 1/(2^n + 1) в интервала n = 1 до безкрайност. Защо? Защото знаменателят винаги е по-голям с единица, а ако знаменателят е по-голям, тогава целият израз е по-малък, заради което всички тези членове са положителни, този съответстващ член е по-голям от този и чрез критерия за сравнение, щом този е сходящ, това представлява един вид горна граница, защото този ред винаги е сходящ, можем да кажем, че понеже този е сходящ, то следва, че и този е сходящ. Сега да видим дали мога да приложа сходна логика за малко по-различни редове. Да кажем, че имаме реда, сумата от n = 1 до безкрайност от 1/((2^n) – 1). В този случай можем ли директно да използваме критерия за сравнение? Не, защото не можем да кажем, че 1/(2^n) е по-голямо или е равно на 1/(2^n – 1). Тук знаменателят е по-малък, което означава, че изразът е по-голям, което означава, че не можем, всеки от тези членове не представлява горна граница за тези. Този е малко по-голям, но от друга страна, това вече ти е ясно, но когато n нараства, 2^n ще бъде наистина по-голямо от –1 или +1, значи това, което няма нищо, това тук, което е 2^n. 2^n наистина ще описва поведението на знаменателя. Ще се съглася с теб, но ние не сме доказали как това работи практически, и тук може да ни помогне граничната форма на критерия за сравнение. Ще го напиша: "Изследване за сходимост чрез граничната форма на критерия за сравнение", ще го запиша малко по-формално, но това сега ще го приложим за безкрайни редове. Изследването за сходимост чрез граничната форма на критерия за сравнение, че ако имаме два безкрайни реда, този е от n = k до безкрайност, от a_n, тук няма да го доказвам, първо ще се научим да го прилагаме. Този е от n = k до безкрайност, от b_n. Знаем, че всеки от членовете a_n е по-голям или равен на нула, и знаем, че всеки от членовете b_n са, да кажем, по-големи от нула, което ще проличи в знаменателя на израза, но не искаме да е равно на нула, за всички n, които ни интересуват. За всички n = k; k + 1; k + 2 и така нататък, това е ключовото – тук използваме изследването за сходимост чрез граничната форма на критерия за сравнение, ако границата на a_n/b_n, когато n клони към безкрайност, е положително и крайно число, тогава и двата реда са сходящи или и двата реда са разходящи, ще го запиша. Този критерий ни казва, че или и двата реда са сходящи, или и двата реда са разходящи, което е много полезно. По-формален начин на изразяване е да кажем, че ако n клони към безкрайност, ако общите членове имат сходни свойства, то или и двата реда са сходящи, или и двата реда са разходящи. Хайде да го приложим. Ако кажем, че нашето b_n е 1/(2^n), както направих тук, нека направим сравнение, нека тези два реда ето тук, да отговарят на всички условия, така че нека да напишем границата, границата от a_n/b_n, когато n клони към безкрайност, това ще бъде 1/((2^n) – 1) върху 1/(2^n), и на колко ще е равна тя? Това ще бъде равно на границата, когато n клони към безкрайност, 2, ако разделим на 1/2^n, това е все едно да умножим по 2^n, тогава ще получим (2^n)/((2^n) – 1). И очевидно и числителят, и знаменателят клонят към едно и също, можем даже да запишем ето така, да разделим числителя и знаменателя на 2^n, ако искаш, макар че вероятно това ще ти хрумне в този момент. Значи границата, когато n клони към безкрайност, само ще превъртя малко надясно. Ако разделим числителя на 2^n, ще получа 1... Ако разделя знаменателя на 2^n, ще получа 1/(1 – 1/2^n). И сега става ясно, че това тук ще бъде просто нула, остава 1 върху 1. Важното е, че тази граница е положителна и крайна, защото това ето тук е положително и крайно, границата 1 е положителна и крайна, ако това е сходящо и това е сходящо, ако това нещо е разходящо и това е разходящо, но ние вече знаем, че това е сходящо, геометричните прогресии, в които частното е по-малко от 1, така че това също трябва да е сходящо.