If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 10

Урок 2: Извадково разпределение на средна стойност на извадка

Пример за извадково разпределение на средна стойност на извадката

Това е видът задача, която може да видиш на изпит по статистика за напреднали, при които трябва да използваш извадковото разпределение на средната стойност на извадката.

Пример: Средни стойности в контрол по качеството

Един производител на автомобили провежда тестове по контрол на качеството на дебелината на боята в различни точки на частите на колата, тъй като има известни различия в процеса на боядисване. Определена част има целева дебелина от 2 мм. Разпределението на дебелината на тази част е изкривено надясно със средна стойност 2 мм и стандартно отклонение 0,5 мм.
Проверка по контрол на качеството на тази част включва взимане на случайна извадка от 100 точки и изчисляване на средната стойност на дебелината на тези точки.
Ако приемем че заявените средна стойност и стандартно отклонение на дебелината са верни, каква е вероятността средната стойност на дебелината в извадката от 100 точки да е в интервал от 0,1 мм от целевата стойност?
Нека решим тази задача, като я разделим на по-малки части.

Част 1: Установяване на нормалност

Каква е формата на извадковото разпределение на средната стойност на дебелините в извадката?
Избери един отговор:

Част 2: Намери средната стойност и стандартното отклонение на извадковото разпределение

Извадковото разпределение на средната стойност на извадката x¯ има:
μx¯=μσx¯=σn
Забележи: За да е точна тази формула за стандартно отклонение, размерът на извадката ни трябва да е 10% или по-малко от генералната съвкупност, така че да можем да приемем независимост.
Въпрос А (част 2)
Каква е средната стойност на извадковото разпределение на x¯?
μx¯=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мм

Въпрос В (част 2)
Какво е стандартното отклонение на извадковото разпределение на x¯?
σx¯=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
мм

Част 3: Използвай нормални изчисления, за да намериш въпросната вероятност

Ако приемем че заявените средна стойност и стандартно отклонение на дебелината са верни, каква е приблизителната вероятност средната стойност на дебелините в извадката от 100 точки да е в интервал от 0,1 мм от целевата стойност?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.