If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво са психотичните разстройства?

Какво са психозите?

Когато погледнеш света около себе си, можеш ли да различиш кое е реално и кое не е? Хората, които изпитват психоза, са откъснати от реалността. На тях им е трудно да открият кои части от живота им са реални – те може да виждат несъществуващи неща или да вярват в неща, които не може да са верни. Психозата е ключова характеристика на психотичните разстройства, които са психични болести, които причиняват промени в начина, по който човек възприема и интерпретира информацията. Три често срещани психотични разстройства са шизофрения, шизоафективно разстройство и шизотипично личностно разстройство.

Как се очаква нещата да работят нормално?

Обикновено мозъкът ти постоянно работи, за да събира и разбира информация за тялото ти и околната му среда. За да направи това ефикасно, мозъкът ти използва химически вестоносци, наречени невротрансмитери, които помагат на клетките да комуникират една с друга. Всеки невротрансмитер носи различни съобщения из мозъка и има важни роли в контролирането на системите и функциите на тялото. Например, обикновено глутаматът контролира потока информация през мозъка и не позволява на съобщенията да станат прекомерни, докато допаминът казва на различни части от мозъка да се включат и изключат. Когато невротрансмитерите работят правилно заедно, можеш точно да възприемаш и да взаимодействаш със света около себе си.
Фунции на допамина и глутамата

Какво става, когато нещата се объркат?

Понякога комуникационната система се разваля, понеже има твърде много или търде малко от определен невротрансмитер в мозъка (има химичен дисбаланс). Когато това се случи, информацията не бива обработена правилно и мозъкът започва да прави грешки, когато опита да интерпретира информация или да каже на останалата част от тялото как да действа. Ефектите на химичните дисбаланси могат да се променят въз основа на областта на мозъка, която е засегната, и невротрансмитерите, които участват. Психозите са свързани с анормално високи нива допамин и ниски нива глутамат в много различни части на мозъка, включително области, които участват в събирането и обработването на информация за света, контролирането на движенията и емоциите на тялото, критичното мислене и научаването на нови неща.
Тилен дялвиждане и разбиране на видяното и зрителната информация
Челен дялрешаване на проблеми, планиране и организиране на мислите
Лимбична системаемоции
Слухова системачуване и разбиране на речта
Базални ганглиидвижение, емоции и интегриране на сетивна информация
Хипокампусучене и памет

Симптоми

Когато човек загуби връзка с реалността и преживява психоза, има няколко главни симптома, които може да има, и които включват:
 • вярвания, които са анормални, странни или много очевидно погрешни
 • промени във възприятията като усещане на нещо несъществуващо
 • променени модели на мислене или модели на речта
 • намаление на мотивацията и изразяването на емоции
 • промени в социалните връзки и поведения
Тези симптоми варират от човек на човек – някои изпитват кратки периоди на лека психоза, докато други имат тежки симптоми през живота си и трябва да бъдат хоспитализирани.
Шизофрения: човек изпитва силно откъсване от реалността, което може да продължи с години. Симптомите на шизофрения обикновено в началото са леки, но постепенно могат да станат по-лоши с времето. За мъжете този процес обикновено започва в началото до средата на 20-те години, а жените започват да развиват симптоми в късната половина на 20-те си години. За да бъде диагностициран, човек трябва да изпитва симптоми поне 6 месеца и трябва да е психотичен поне 1 месец. По-специфични симптоми на шизофренията включват:
 • Делюзии – необичайни вярвания за себе си или други хора, които може да продължат да бъдат поддържани въпреки научаване на фактите. Делюзиите могат да са много различни, но често сарещани са тези във връзка с преследване (вярване, че са преследвани), грандиозни (вярване, че са изключителни или имат специални таланти) и мисловен контрол (вярване, че някой влияе на това какви мисли има в ума им).
 • Халюцинации – сетивни възприятия, които се случват без връзка с източник или стимул. Халюцинациите могат да повлияят на всяко от петте сетива, но чуването на гласове и виждането на несъществуващи неща са най-чести.
 • Промени в мисловните и речевите модели като:
 1. свободни асоциации или трудност при свързването на идеи
 1. "салата от думи" или "словесна салата" – свързването на случайни думи в изречение
 • Отрицателни симптоми, които пречат на нормалното функциониране, като:
 • равен или изгладен афект – или неспособност за изразяване на чувства
 • аволюция – липсата на енергия или мотивация за участване в живота
 • анхедония – неспособност за изпитване на удоволствие
 • асоциалност – загуба на интерес в създаването на приятелства
Бърз наръчник към диагностичните критерии: шизофрения
Два или повече от следните психотични симптоми:Не забравяй за
1. ДелюзииПродължителност: симптомите продължават 6 или повече месеца, включително един месец на делюзии, халюцинации или дезорганизирана реч
2. ХалюцинацииДистрес: причиняват значителни проблеми с работата, социалните връзки и личния живот
3. Дезорганизирана реч
4. Анормално психомоторно поведение
5. Отрицателни симптоми
*поне един от тези симптоми трябва да е 1, 2 или 3
Шизоафективно разстройство: човек има екстремно откъсване от реалността и същевременно тежки промени в настроението. Разстройството е като пресечна точка между шизофренията и разстройство на настроението, и симптомите на психоза, депресия и мания могат да се припокрият и смесят. За да бъде диагностициран със шизоафективно разстройство, човек трябва да изпитва симптоми поне 1 месец и трябва да има симптоми на шизофрения без никакви симптоми на разстройство на настроението за поне 2 последователни седмици от този месец. По-специфични симптоми на шизоафективното разстройство може да включват:
 • делюзии
 • халюцинации
 • промени в мисловните и речевите модели
 • отрицателни симптоми
 • настроения, които са анормални или прекомерни
 • депресия: чувства за изключителна тъга
 • мания: чувства за изключително щастие и неспокойствие
 • промени в телесните процеси като спане или хранене
 • дисфункция в социалните връзки или поведения
 • промени в цялостното ниво на активност
 • мисли за самоубийство
Бърз наръчник към диагностичните критерии: шизоафективно разстройство
Два или повече от следните психотични симптоми:Не забравяй за
1. ДелюзииПродължителност: симптомите се появяват поне за един месец и психотичните симптоми се проявяват поне две седмици самостоятелно
2. Халюцинации
3. Дезорганизирана реч
4. Анормално психомоторно поведение
5. Негативни симптоми
*поне един от тези симптоми трябва да е 1, 2 или 3
Симптоми на голям депресивен или маниен епизод в същото време

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.