If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интервали на нарастване/намаляване и екстремални точки: Предизвикателство

Задача

Функцията f(x)=1+2(x2)2/3 for x(6,6] е показана по-долу.
Кои от следните твърдения са вярни ?
I. Абсолютният максимум на f в интервала x(6,6] е 6.
II. Абсолютният максимум на f в интервала x(6,6] е 9.
III. Абсолютният максимум на f в интервала x(6,6] does not exеt.
Избери един отговор: