If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Интервали на нарастване/намаляване и екстремални точки: Предизвикателство

Задача

Функцията f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 1, plus, 2, left parenthesis, x, minus, 2, right parenthesis, start superscript, 2, slash, 3, end superscript for x, \in, left parenthesis, minus, 6, comma, 6, close bracket е показана по-долу.
Кои от следните твърдения са вярни ?
start text, I, point, end text Абсолютният максимум на f в интервала x, \in, left parenthesis, minus, 6, comma, 6, close bracket е 6.
start text, I, I, point, end text Абсолютният максимум на f в интервала x, \in, left parenthesis, minus, 6, comma, 6, close bracket е 9.
start text, I, I, I, point, end text Абсолютният максимум на f в интервала x, \in, left parenthesis, minus, 6, comma, 6, close bracket does not exеt.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?