If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на големина на електричен ток

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Адриана конструирала електрическа верига, в която има крушка.
Тя установила, че електрони с нетен заряд q, equals, 8, comma, 0, space, start text, C, end text преминават през електрическата крушка от точка start box, start text, Q, end text, end box до точка start box, start text, P, end text, end box за период от време t, equals, 4, comma, 0, space, start text, s, end text.
Колко е токът I, който тече през електрическата крушка?
start box, start text, P, end text, end boxright arrowstart box, start text, Q, end text, end box
start box, start text, Q, end text, end boxright arrowstart box, start text, P, end text, end box
Посока на I:
Големината на I, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, A, end text
Заседна ли?
Заседна ли?