If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:46

Видео транскрипция

Когато търкаш балон върху косата си, косата ти залепва за балона. Защо мислиш се случва това? Това се случва поради силата на електричеството и за да разберем тази сила на електричеството трябва да разберем нещо, наречено заряд. И това ще направим в това видео. И за да разберем какво е заряд, трябва да си припомним, че ако вземеш каквото и да е, което виждаш около нас, като, например, тази котка, и ако увеличиш която и да е от частите, като, да кажем, опашката, ще откриеш, че е изградена от различни органи. И ако после увеличиш още повече, ще откриеш, че е изградена от клетки. И ако увеличиш още повече, тогава бихме видели, че те са изградени от атоми. Думата атом буквално означава неделим. Идеята е, че всичко, което виждаме около нас, е изградено от тези малки невидими градивни блокове. Това изгражда всичко около нас. Но след 20-ти век сме осъзнали, че атомите не са всъщност неделими. Открили сме, че дори атомите са изградени от още по-малки чаастици. И днес те имат имена. Тези по-малки частици, които изграждат атомите, се наричат протони, неутрони и електони. И почти всички атоми са изградени от тези частици. И за да разберем какво е заряд, нека проведем експеримент в ума си, включващ тези частици. Нека проведем мисловен експеримент. Ако държа два протона близо един до друг, тогава бихме открили, поради някаква причина, че тези протони се отблъскват. Отблъскват се. Подобно, ако държиш два електрона близо един до друг, отново същото нещо. Те се отблъскват. Отблъскват се. Но ако държиш протон и електрон близо един до друг, тогава ще откриеш, че те се привличат. И сега може да се чудим какво кара тези протони и електрони да се привличат и отблъскват. И хората мислили, хората предположили, че може би тези протони и електрони имат нещо, което причинява това. И това нещо, което протоните и електроните притежават, поради което се отблъскват и привличат други протони и електрони, е нещото, което наричаме заряд. Или, по-формално, електричен заряд. Нека запишем това. Това наричаме електричен заряд. И тази сила, която съществува между тези заредени частици, наричаме сила на електричество. Накратко, ако някой попита какво е електричен заряд, това е просто нещо, което протоните и електроните притежават, което ги кара да привличат или отблъскват други електрони и протони. И сега можем да проучим този електричен заряд допълнително. Ако внимателно разгледаш този експеримент, ще забележиш, че ако вземеш подобни частици, те се отблъскват взаимно. И противоположните частици, различните частици, се привличат взаимно. Това ни накарало да предположим, че може би протоните имат един вид заряд, а електроните имат друг вид заряд. И видът заряд, който протоните притежават, сме нарекли положителен заряд. Това също е положителен заряд. Положителен заряд. А видът заряд, който електроните притежават, сме нарекли отрицателен заряд. Отрицателен заряд. И, като резултат, подобните заряди се отблъскват взаимно. Противоположните заряди се привличат взаимно. Протоните са положителни, електроните са отрицателни. Може да попиташ за неутроните. Оказва се, че неутроните не участват в тази сила. Ако държиш неутрон близо до протон или електрон, или дори близо до друг неутрон, няма да намерим сила между тях. От това можем да предположим, че може би неутронът няма това нещо, наречено електричен заряд, така че не е нито положителен, нито отрицателен. И казваме, че е неутрална частица. Зарядът му е нула. И, всъщност, затова се нарича неутрон, неутрална частица. И ако разгледаш един атом... Какво да кажем за атома? Мислиш ли, че един атом е заредена частица? Може да кажеш, че е, понеже е изграден от заредени частици. Но се оказва, че всеки атом има равен брой протони и електрони. И понеже протоните са положителни, а електроните са отрицателни, следователно общият заряд на атома винаги ще е нула. Дори атомите се оказват неутрални частици. Например, ако вземеш водороден атом, той има един протон и един електрон. Тоест, 1+, 1-. Заедно ще получиш нула. Ако вземеш, да кажем, въглероден атом, той има шест протона, шест неутрона. Отново, 6+, 6-. Заедно, нула. Тоест атомите също са неутрални. И това е причината защо повечето от нещата, които виждаш, са електронеутрални, понеже имат равен брой протони и електрони и причината да не виждаме електричната сила в действие при големи разстояния или големи обекти е предимно, понеже тези неща обикновено са неутрални. Но когато потриеш този неутрален балон върху тази неутрална коса, се оказва, че поради генерираното триене, някои от електроните от косата биват прехвърлени към балона. И тъй като атомите върху косата са изгубили електрони, сега имат излишни протони и, като резултат, косата е по-положителна. И, подобно, понеже балонът е получил електрони, атомите на балона или самият балон е станат по-отрицателен. И поради привличането между положително и отрицателно виждаш косата да се изправя. Така че силата тук е точно същата като електричната сила, която откриваме тук. Удивително, нали?
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".