If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вариации на законите на Мендел (преглед)

Удължения, изключения и ревизии на тези закони. Прегледай законите на Мендел, включително множество алели, незавършена доминантност, ко-доминантност, плейотропия, смъртоносни алели, полова връзка, генетични взаимоотношения, полигенни черти и ефекти от околната среда.

Преглед: Основният модел на Мендел

Основните принципи на модела на наследствеността на Грегор Мендел са издържали над век. Те могат да обяснят как множество различни характеристики се унаследяват в широк диапазон организми, включително човешките същества.
Някои от ключовите елементи на оригиналния модел на Мендел били:
 1. Наследствените белези се определят от наследствени фактори, които днес наричаме гени. Гените се намират в двойки (т.е. са налични в две копия в един организъм).
 2. Гените имат два различни варианта, наричани днес алели. Когато един организъм пренася два различни алела на един ген, единият от тях (доминантният алел) ще прикрие присъствието на другия (рецесивния алел) и ще определи външния вид.
 3. При производството на гамети всяка яйцеклетка или сперматозоид получава само едно от двете копия, налични в организма, като разпределянето на алелите в отделните гамети става на случаен принцип (закон за разпадането).
 4. Гени за различни черти се наследяват независимо един от друг (закон за независимото комбиниране).
Тези правила все още образуват основата на разбирането ни за наследствеността – тоест, как чертите биват предавани на поколенията и как генотипът на един организъм (наборът от алели) определя неговия фенотип (наблюдаемите характеристики). Но сега знаем за някои изключения, допълнения и вариации, които трябва да бъдат добавени към модела, за да обясним напълно моделите на унаследяване, които виждаме около себе си.

Вариации, включващи единични гени

Някои от вариациите върху правилата на Мендел включват единични гени. Те обхващат:
 • Множествен алелизъм. Мендел изучавал само два алела на гените на неговите грахови растения, но реално в популациите често се срещат множество алели на даден ген.
 • Непълно доминиране. Два алела могат да произведат междинен фенотип, когато и двата са налични, за разлика от това само единият да определя изцяло фенотипа.
 • Кодоминантност. Два алела могат да бъдат изразени едновременно, когато и двата са налични, вместо само единият от тях да определя изцяло фенотипа.
 • Плейотропия. Някои гени засягат няколко различни характеристики, не само една единствена характеристика.
 • Летални алели. Някои гени имат алели, които правят невъзможно оцеляването на хомозиготни или хетерозиготни организми, които са техни носители.
 • Гени скачени с пола. Гените, пренасяни в половите хромозоми, например като Х хромозомата при хората, показват различни наследствени модели от гените в автозомните (не-полови) хромозоми.
Прескочи до подробните статии и видеа по тези теми:

Вариации, включващи множество гени

Други вариации на правилата на Мендел включват взаимодействия между двойки (или евентуално по-голям брой) гени. Много характеристики се контролират от повече от един ген и когато два гена засягат един и същ процес те могат да взаимодействат един с друг по множество различни начини. Например:
 • Допълващи се гени. Рецесивни алели на два различни гена могат да дадат един и същ фенотип.
 • Епистаза. Алелите на един ген могат да замаскират или прикрият алелите на друг ген.
В допълнение някои генни двойки лежат близо една до друга на една хромозома и са генетично свързани, което означава, че не се комбинират независимо.

Полигенно наследство и ефекти на околната среда

Много характеристики, важни в нашето ежедневие, като ръст, цвят на кожата, цвят на очите и риск от заболявания като диабет се контролират от много фактори. Тези фактори могат да бъдат генетични, свързани с околната среда, или и двете.
 • Полигенна наследственост. Някои характеристики са полигенни, което означава, че се контролират от определен брой различни гени. В полигенната наследственост чертите често образуват фенотипен спектър, а не попадат в ясно обособени катерогии.
 • Ефекти на околната среда. Повечето характеристики от реалния свят се определят не само чрез генотипа, но също така и чрез фактори на околната среда, които засягат как генотипът се превръща във фенотип.
Генетичният произход и околната среда допринасят за непълната пенетрантност, при която не всички индивиди с един и същ генотип проявяват съответния фенотип, и променлива експресивност, при която индивиди с определен генотип могат да имат по-силни или по-слаби варианти на един фенотип.
Прескочи на подробна статия върху тези теми:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.