If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приспособимост към околната среда

Задача

Фосфолипаза Astart subscript, 2, end subscript (PLAstart subscript, 2, end subscript) протеините са главни съставки на змийските отрови. Когато едно животно бъде ухапано от отровна змия, ензимите PLAstart subscript, 2, end subscript катализират разграждането на фосфолипидите и могат да нарушат клетъчните мембрани, водейки до мускулно увреждане и други ефекти. Змийските отрови често съдържат множество видове PLAstart subscript, 2, end subscript протеини, всеки с малко по-различна аминокиселинна последователност.
Ямната усойница Protobothrops flavoviridis съдържа множество PLAstart subscript, 2, end subscript ензими, включително BP-I и BP-II. Аминокиселинните последователности на BP-I и BP-II се различават само с една аминокиселина. Група учени тествали ензимната активност на BP-I и BP-II при различни концентрации. Резултатите им са показани на фигура 1.
Фигура 1. Ензимна активност на BP-I и BP-II при различни ензимни концентрации.
Въз основа на информацията, предоставена по-горе, определи кое от следните твърдения е най-вероятно да е вярно.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?