If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приспособимост към околната среда

Задача

Фосфолипаза A2 (PLA2) протеините са главни съставки на змийските отрови. Когато едно животно бъде ухапано от отровна змия, ензимите PLA2 катализират разграждането на фосфолипидите и могат да нарушат клетъчните мембрани, водейки до мускулно увреждане и други ефекти. Змийските отрови често съдържат множество видове PLA2 протеини, всеки с малко по-различна аминокиселинна последователност.
Ямната усойница Protobothrops flavoviridis съдържа множество PLA2 ензими, включително BP-I и BP-II. Аминокиселинните последователности на BP-I и BP-II се различават само с една аминокиселина. Група учени тествали ензимната активност на BP-I и BP-II при различни концентрации. Резултатите им са показани на фигура 1.
Фигура 1. Ензимна активност на BP-I и BP-II при различни ензимни концентрации.
Въз основа на информацията, предоставена по-горе, определи кое от следните твърдения е най-вероятно да е вярно.
Избери един отговор: