If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Химична библиотека > Раздел 7

Урок 4: Точкови структури и геометрия на молекулите

Люисови диаграми

Може да ти трябва(т): Периодична система

Задача

Етанетиолът (CA2HA6S) е бистра течност със силен аромат. Съединението често се добавя към иначе безмирисни горива като природен газ, за да служи като предупреждение при изтичане на газ. Скелетната структура на етанетиола е показана по-долу.
Кое от следните предложения правилно показва пълната Люисова диаграма на етанетиола?
Избери един отговор: