Химични връзки

Учи

За този урок

Химичните връзки са "лепилото", което държи атомите в молекулите. Ще научиш за различните видове връзки, начините, по които химиците обозначават връзките и молекулите, и как типът на химичните връзки влияе на свойствата на веществата. Ще разгледаме електроотрицателността, Люисовите структурни формули, теорията за отблъскването на електронните двойки, хибридизацията на връзките, йонна, ковалентна и метална връзка.