If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е кинетична енергия?

Научи какво представлява кинетичната енергия и как тя е свързана с работата.

Какво е кинетична енергия?

Кинетична енергия е енергията, която притежава един обект, когато е в движение.
Ако искаме да ускорим един обект, тогава трябва да му приложим сила. Прилагането на сила изисква извършване на работа. След като се извърши работа и енергията се пренесе в обекта, тогава той ще се движи с нова постоянна скорост. Прехвърлената енергия се нарича кинетична енергия и зависи от масата и постигнатата скорост.
Кинетичната енергия може да се пренася между обекти и да се преобразува в други видеве енергия. Например една летяща катерица може да се сблъска с друга неподвижна катерица. След сблъсъка част от първоначалната кинетична енергия на летящата катерицата може да се е прехвърлила върху неподвижната катерица или да се е преобразувала в някаква друга форма на енергия.

Как можем да изчислим кинетичната енергия?

За да изчислим кинетичната енергия, следваме принципите, изложени по-горе, и ще започнем с намирането на извършената работа A от сила F в един прост пример. Разглеждаме кутия с маса m, която е бутана през разстояние d по повърхност със сила, успоредна на тази повърхност. Както научихме по-рано:
A=Fd=m·a·d
Ако си спомним нашето кинематично уравнение за движението, знаем, че можем да заместим ускорението, ако знаем първоначалната и крайната скорост – vi и vf – както и разстоянието.
A=mdvf2vi22d=mvf2vi22=12mvf212mvi2
В резултат на извършената работа върху тялото от всички сили, които дейтват върху него, количеството 12mv2 – което ще наричаме кинетична енергия Eк – се променя.,
Кинетична енергия: Eк=12mv2
Като алтернатива може да се каже, че промяната в кинетичната енергия е равна на нетната работа, извършена върху обект или система.
Aобща=ΔEк
Този резултат изобразява връзката между работата и кинетичната енерия и се прилага доста общо, дори със сили, които се различават по посока и големина. Това е важно при изучаването на запазването на енергията и консервативните сили.

Кое е интересното за кинетичната енергия?

Има няколко интересни неща за кинетичната енергия, които можем да видим от това уравнение.
  • Кинетичната енергия зависи от скоростта на тялото на квадрат. Това означава, че когато скоростта на тяло се удвои, неговата кинетична енергия ще се учетвори. Кола, движеща се с 60 km/h, ще има 4 пъти повече кинетична енергия от същата кола, движеща се с 30 km/h, оттам и 4 пъти по-голямата вероятност от смърт и тежки последствия при катастрофа.
  • Кинетичната енергия винаги е 0 или положително число. Скоростта може да приема и положителни, и отрицателни стойности, но скоростта на квадрат е винаги положително или нула.
  • Кинетичната енергия не е вектор. Следователно топче за тенис, хвърлено надясно със скорост от 5 m/s, ще има абсолютно същата кинетична енергия като топче за тенис, хвърлено надолу със скорост от 5 m/s.
Упражнение 1a: Да бъдеш на грешното място, когато африкански слон – маса = 6000 kg, скорост = 10 m/s – се засилва към теб, може наистина да ти развали деня. Колко бързо би се движило едно гюле с маса 1 kg, ако имаше същата кинетична енергия като слона?
Упражнение 1b: Според теб как биха се различавали щетите, нанесени върху тухлена стена, в случай на два отделни сблъсъка със слона и гюлето?
Упражнение 2: Ракетно гориво от хидразин има енергийна плътност Ed от 1,6MJkg. Да предположим, че една ракета от 100 kg (mr) е заредена с 1000 kg (mp) хидразин. Каква скорост би могла да постигне? За да запазим нещата прости, нека предположим, че горивото е изгорено много бързо и че ракетата не е подложена на никакви външни сили.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

  • Аватар blobby green style за потребителя iveta.rajcheva
    Каква е връзката между мощността и скоростта на движещо се тяло
    (2 гласа)
    Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.