If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на промяна на кинетичната енергия от сила

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Котка бута мишка хоризонтално по под без триене с резултантна сила от 1, comma, 0, start text, N, end text на разстояние 3, comma, 0, start text, m, end text.
Колко кинетична енергия получава мишката?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, J, end text
Заседна ли?
Заседна ли?