If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Примери за наименования на органични съединения 3

Примери за наименования на органични съединения, които съдържат разклонения и пръстени 3.  Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме още няколко молекули, за които да съставим наименования. Първо тази вдясно. Първо винаги трябва да определиш най-дългата верига. Ако започнем тук, имаме едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, тринадесет въглерода, тази е доста дълга. Оттук ли да започнем? Това също изглежда дълга верига: едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, тринадесет. Значи имаме две различни вериги, в зависимост дали искаме да започнем от тук или от тук, които имат по 13 въглеродни атома. Вероятно се чудиш коя верига от двете да избереш. Винаги, когато имаш две вериги с еднаква дължина, които са най-дългите, избираш тази, която има повече разклонения, или повече алкилови групи към нея. Ако изберем тази от тук до тук да бъде нашата верига, на нея има само една група, само тази тук. Ако изберем тази верига, като започнем от тук, и вървим насам, ще имаме две групи. Ще имаме тази група тук и тази група ето тук. Тази е по-подходяща, защото има повече групи. Тя има повече групи, но те са по-малки и по-прости. Хайде да започнем да броим. Относно посоката на номериране, винаги започваме от тази страна на веригата, от която ще срещнем по-рано някое разклонение и всичко е по-близо до края на веригата, така че ще започна номерирането от тук. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, тринадесет, имаме верига от 13 въглерода. Нека да подчертая основната верига. Нашата основна верига е тази в оранжево ето тук. Това е главната верига. Тринадесет, това е три плюс десет. Представката ще бъде "тридек-" и това е тридекан, защото има само единични връзки, значи е тридекан. Тридекан е основната верига. След това тук имаме две групи. Тази в зелено, която има само един въглерод в разклонението от основната верига, така че представката ще бъде "мет-" и това е метилова група, значи това е метил. Това тук е метилова група. Тази тук долу има един, два, три въглерода. Представката е "проп-", това е пропилова група. Метиловата група е при третия въглерод от основната верига, а пропиловата група е при четвъртия въглерод: едно, две, три, четири. Сега трябва да намерим реда, по който да ги сложим в името, "м", просто по азбучен ред. "М" е преди "п", така че става 3-метил преди 4-пропил. Цялото съединение, или цялата молекула става 3-метил-4-пропилтридекан. Това всъщност е една дума. Използваме тирета, за да разделим цифрите, но ако са думи, те се сливат, например пропилтридекан, така че 3-метил-4-пропилтридекан. И сме готови. Хайде да направим това тук. То изглежда малко по-сложно. Първо да определим дали пръстенът е по-дълъг или веригата е по-дълга. Имаме двама кандидати, имаме тази верига тук. Тук има едно, две, три, четири, пет, шест, седем въглерода. Да видим колко въглерода има в пръстена. Пръстенът има едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет въглерода. Пръстенът е най-дългата основна структура в тази молекула, така че той е основната ни верига. Имаме девет въглерода... нека да го оцветя... това е този пръстен тук. Той има девет въглерода. Представката за девет е "нон-". Има само единични връзки, така че това е нонан, и той е цикличен. Това е пръстен, така че това е циклононан. Тази част тук е циклононан. Имаме няколко разклонения от този циклононан, така че нека да ги видим едно след друго и после да помислим как да номерираме пръстена. Вече разгледахме тази верига, която има седем въглерода: едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Това е хептилова група. Това тук, да видим какво е. Имаме един, два, три въглерода, така че това е пропилова група. После тук имаме един, два, три, четири въглерода, така че това е бутилова група. Но това не е каква да е бутилова група. Ако използваме обичайното именуване, въглеродът, който е свързан тук, който е първият, който срещаме след основния пръстен, той се разклонява в три други въглеродни атома, значи това е "терт-", терт- за три. Обикновено терт- се изписва с италик. Трудно е да го разпознаеш, когато го видиш. Ще го запиша с курсив. Това е терт. Това е тертбутилова група. Сега, следващият въпрос е как определяме къде стоят различните групи на този основен пръстен. Ако имаш само една група, няма нужда да я определяш, но когато има повече от една, тогава определяш коя е първа по азбучен ред, и това е номер едно. Това е "х" за "хептил", "п" за пропил и терт-бутил. Можеш да попиташ тук дали използваме "т" или "б". Правилото е такова, че използваме "б". Ако имаме сек-бутил или терт-бутил, игнорираме сек- или терт-. Ако имаме изобутил или изопропил, тогава използваме "и", така че това е... предполагам, че най-добрият начин да го разглеждаш е, че когато има тире, тогава го игнорираш, а когато е изобутил, това е една дума, така че вземаш "и". В тази ситуация взимаме "б", което е преди "п" или "х", така че това става номер едно. След това, за да определим в каква посока да продължим номерата, ако продължим насам, тогава вероятно по-рано ще се натъкнем на първото разклонение, така че в тази посока попадаме веднага на пропиловата група. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Значи това съединение ще започва по азбучен ред с с първото разклонение, това е 1-терт-бутил. Ще запиша това с курсив. 1-терт-бутил. По азбучен ред следва хептиловата група. Това е "х" за хептил, значи имаме 5-хептил. Следва пропил и става 2-пропил, и накрая имаме циклононан и сме готови!