If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Именуване на алкани, съдържащи етилови групи

Правила за наименованията на алканови вериги, които имат етилова група като разклонение. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Мисля, че вече сме готови да направим някои по-сложни примери. Ще начертая тук нещо откачено. Нека да е верига. Нещо като това. И сега, както във всички примери, ще искаш да намерим най-дългата верига. Можем да преброим тук едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Или може би тук едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Не. Или тук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е най-дългата верига. Ще я оцветя в зелено. Значи нашата най-дълга верига е тази в зелено. Тази верига има 10 въглерода. Представката за 10 е дек. Това е алкан, защото всички връзки са единични. Значи можем да напишем за основната верига декан. И после имаме това разклонение тук. Това разклонение от основната верига съдържа един, два въглерода, Представката за два въглерода е ет-, така че това е етилова група. Окончанието е -ил, защото това е група, която е свързана с основната алканова верига. Значи това е етилдекан. Но трябва да посочим къде е свързана етиловата група, и трябва да ѝ дадем възможно най-малкия номер, затова започвам да броя от най-близкия край. Значи това е едно, две, три, четири, пет. Значи това е 5-етилдекан. Сега нека малко да го усложним. Ще копирам това и ще го поставя тук. Ще усложня тази молекула още малко. Нека да добавя още една етилова група. Тук ще имаме още една етилова група. Колко е това? Най-дългата верига все още е тази в зелено. Значи това ще бъде декан. Но сега има две етилови групи. Една при петия въглерод, едно, две, три, четири, пет, и още една при шестия въглероден атом. Може да се изкушаваш да запишеш 5-етил 6-етилдекан, което няма да е грешно, но е просто по-дълго. Вместо това трябва да е 5,6-диетилдекан. 5 и 6 показват към кои въглеродни атоми от основната верига са свързани тези етилови групи. Ди ни казва, че имаме два етана, или две етилови групи, не са етанови, а са етилови групи; две етилови групи, една тук и една тук.