If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вероятностни грешки и статистическа мощност (сила) на критерия

Задача

Аша притежава автомивка и опитва да реши дали да купи вендинг машина, или не, така че клиентите да могат да си купят кафе, докато чакат. Тя ще вземе машината, ако е убедена, че повече от 30% от клиентите ѝ ще си купят кафе. Тя планира да вземе случайна извадка от n клиенти и да ги попита дали ще си купят кафе от машината, или не, и ще направи тест за значимост с използване на α=0,05, за да види дали частта от извадката, които ще кажат "да", е значително по-голяма от 30%.
Коя ситуация по-долу ще доведе до най-голяма сила за теста ѝ?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?